Waterschap gaat stroom opwekken bij stuw in de Aa in Heeswijk-Dinther


18 september 2020

Waterschap Aa en Maas legt dit najaar een micro-waterkrachtcentrale aan bij een stuw in de Aa, zo’n 750 meter stroomopwaarts van de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther. De opgewekte stroom wordt zowel voor de stuw zelf gebruikt als aan het net teruggeleverd, goed voor het energieverbruik van 5 à 10 huishoudens. Dit past in de ambitie van het waterschap om in 2030 energieneutraal te zijn.

Waterrad geeft energie

De techniek die het waterschap toepast bestaat uit een waterrad die aan de bovenzijde van een stuwklep wordt geplaatst. De stuwkracht van het water brengt het rad in beweging, waarmee de stroom wordt opgewekt. Deze toepassing is ontworpen voor stuwen met een relatief klein verval. Omdat er nog weinig ervaring is met deze eenvoudige techniek bij stuwen, plaatst het waterschap het rad in eerste instantie bij één van de twee kleppen van de stuw. Nauwgezet wordt gevolgd of de stuw goed blijft werken en vissen het rad veilig kunnen passeren. Waar nodig voert het waterschap aanpassingen door.

Uitbreiding naar andere stuwen

Als het waterrad succesvol functioneert, krijgt ook de tweede klep van de stuw een waterrad. Uiteindelijk wil het waterschap op deze manier ook bij drie andere stuwen energie opwekken. Hierbij gaat het om stuwen bij Crèvecoeur (’s-Hertogenbosch), gemaal van Sasse (Grave) en de Schabbert (tussen Beek en Donk en Helmond). Het waterschap hoopt deze micro-waterkrachtcentrales de komende jaren in bedrijf te nemen.

Op naar een energieneutraal waterschap

Het waterschap wekt op verschillende manieren energie op en maakt daarbij gebruik van de zon, water en rioolslib. Zo produceert het waterschap biogas op de rioolwaterzuivering van Den Bosch en legt het de komende jaren zonneweides aan op al haar rioolwaterzuiveringen. Waterschapsbestuurder Peter Ketelaars: ‘Wij hebben als doel gesteld om in 2030 energieneutraal te zijn en daardoor geen bijdrage meer te leveren aan de extra uitstoot van broeikasgassen.’

Werkzaamheden en planning

Op maandag 21 september vinden voorbereidingen bij de stuw plaats om het waterrad te kunnen plaatsen. Het aanbrengen van het rad zelf zal, mits er geen tegenslagen zijn, plaatsvinden in november van dit jaar.