Waterbericht oktober 2022: grondwaterstand laag voor de tijd van het jaar


2 november 2022

De maand oktober verliep droog. De eerste helft van de maand viel er nauwelijks regen. De tweede helft van de maand was wat wisselvalliger. De grondwaterstanden zijn als gevolg hiervan ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het begin van de maand. Normaal wordt het grondwater na de zomer aangevuld, waardoor de grondwaterstanden over het algemeen stijgen. Dat is dit jaar dus niet het geval. In dit waterbericht lees je wat dit betekent.

Gevallen neerslag

In ons werkgebied viel de afgelopen maand tussen de 30 en 50mm regen. Normaal valt er in oktober tussen de rond de 60 a 65mm regen. Het was dus een relatief droge maand. De meeste neerslag viel in het noorden van ons werkgebied. De minste regen viel in het midden van ons werkgebied.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort is het verschil tussen gevallen neerslag en verdamping. Als je kijkt naar het neerslagtekort zitten we momenteel boven de grens voor 5% droogste jaren. Het neerslagtekort is nu ongeveer 170mm. In de droogtejaren 2018 en 2019 was het neerslagtekort eind oktober groter dan dat het nu is, zo’n 200mm.

Grondwaterstanden

De grondwaterstanden zijn over het algemeen gelijk gebleven ten opzichte van het begin van de maand. Terwijl dit normaal gesproken in het verloop van de oktobermaand wordt aangevuld, waardoor de grondwaterstanden stijgen. De grondwaterstanden zijn dan ook laag voor de tijd van het jaar. Dat is met name het geval in de beekdalen en de hoger gelegen zandgronden. In de polders langs de Maas zijn de grondwaterstanden vrij normaal voor de tijd van het jaar. Ook rond de Deurnsche Peel zijn de grondwaterstanden minder gedaald.

Een uitzondering op dit beeld zijn de poldergebieden tussen Oss en Drunen en de Deurnsche Peel. Daar zijn de grondwaterstanden over het algemeen normaal of zelfs iets hoger dan gemiddeld. Dat komt omdat we in de polders water vanuit de Maas in kunnen laten. Ook langs de Deurnsche Peel kunnen we water inlaten. Daarnaast nemen we daar maatregelen die verdroging tegen moeten gaan.

Watersysteem waterbericht oktober 2022
Kaart watersysteem waterbericht oktober 2022

Inzoomen op de kaart kan in ons waterdataportaal

Oppervlaktewater

De afvoeren in sloten en beken zijn over het algemeen normaal voor de tijd van het jaar. Ook hier geldt dat de afvoeren in de hoger gelegen zandgronden nog niet op peil zijn. Het beschikbare water gebruiken we op deze locaties vooral om het grondwaterniveau aan te vullen. In deze gebieden komen ook nog drooggevallen sloten voor.

Het peilbeheer met onze stuwen is er nog steeds op gericht om zoveel mogelijk water vast te houden en te laten infiltreren in de ondergrond. Deze staan dus vrijwel allemaal hoog ingesteld.

Waterkwaliteit

  • Het oppervlaktewater van de belangrijkste inlaatpunten (Zuid-Willemsvaart en Maas) bevat zeer lage concentraties blauwalg. We constateren dat blauwalg in onze sloten en beken grotendeels is verdwenen.
  • In geïsoleerde stadswateren is er nog wel sprake van blauwalg op een aantal locaties. Deze locaties zijn te vinden op ons waterdataportaal. Bij De Vlier en de Heiakkervijver in Deurne zijn afgelopen maand meerdere dode eenden gevonden. Het gaat om botulisme, omdat dit is vastgesteld bij een van de eenden. We adviseren nog steeds om contact met het oppervlaktewater hier te vermijden.

Ecologie

Maatregelen

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater ingetrokken

Op 1 november is het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater komen te vervallen. Het groeiseizoen is voorbij, dus de behoefte om te onttrekken voor beregening is er niet meer.

Peilbeheer

We houden waar mogelijk zoveel als mogelijk water vast. Op en rond de hoge gronden, drogere delen en rond natuurgebieden staan stuwen altijd hoog. Ook tijdens nattere perioden houden we zoveel mogelijk stuwen hoog, zodat we zoveel mogelijk water vasthouden.

Wateraanvoer

De wateraanvoer staat op de hoge gronden o.a. via de Noordervaart maximaal. Het aanvoerwater komt steeds verder het gebied in en wordt nu vooral ingezet om beken en sloten op peil te brengen zodat we water laten infiltreren naar het grondwater. In de polders is de aanvoer niet meer maximaal. De gevallen neerslag is daar voldoende om beken en sloten op gewenst peil te houden en het grondwater weer op niveau te brengen.

Verwachtingen november

Naar verwachting verloopt de eerste week van november ook wisselvallig. We verwachten dat die week tussen de 15 en 25mm regen valt. Wanneer in november een gemiddelde hoeveelheid regen valt, herstellen de gebieden rond de beekdalen waarschijnlijk verder. De hogere zandgronden blijven dan nog wel steeds droog. Wordt het natter dan gemiddeld, dan herstellen deze delen van de hogere zandgronden ook. De hoogste delen van ons gebied (met name rond Uden en Someren) blijven in dat scenario nog wel steeds droog.

Blijf altijd op de hoogte