Aanbesteden en inkoop


Doe je zaken met ons, bijvoorbeeld omdat we goederen, diensten of werken bij jouw organisatie inkopen? Dan is het belangrijk om te weten hoe wij te werk gaan bij het aanbesteden van onze opdrachten en wat ons inkoopbeleid is.

Aanbesteden

In de Nota Inkoop en Aanbesteden is de Europese wet- en regelgeving opgenomen, evenals onze eigen regels en procedures. Ook thema’s als duurzaamheid en social return maken hier onderdeel van uit.

Voor onze aanbestedingen maken we gebruik van het digitale inkoopplatform Mercell. Europese en Nationale aanbestedingen worden tevens op Tenderned aangekondigd.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De Nota Inkoop en Aanbesteden geeft weer hoe we op een goede en verantwoorde wijze inkopen. We houden rekening met doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit. Dit beleid draagt bij aan het realiseren van onze doelen.

Voor overeenkomsten met Waterschap Aa en Maas gelden de waterschapsvoorwaarden.

Algemene inkoopvoorwaarden

Nota inkoop en aanbesteden

Direct naar publicaties en offertetrajecten leveringen, diensten en werken


Vragen? We helpen je graag!

Klacht indienen

Ben je het niet eens met (een onderdeel) van een aanbesteding? Dan kun je een klacht indienen.