Leveringen, diensten en werken


Marktconsultatie marktbenaderingsstrategie zuiveren

Scope opdracht

We willen als aanbestedende dienst marktpartijen graag informeren over de voorgenomen wijze van marktbenadering; een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van 8 jaar. Hierover gaan we vervolgens graag met je in gesprek, om de aanpak verder uit te werken en te verbeteren. We zien een langjarige samenwerking voor ons en samenwerken doe je immers niet alleen. Deze marktconsultatie heeft betrekking op al onze rioolwaterzuiveringen van en heeft betrekking op het realiseren van aanvullende zuiveringstrappen ten behoeve van de (aanvullende, gedeeltelijke of mogelijk volledige) verwijdering van:

 • Nutriënten Fosfor (P) en Stikstof (N)
 • Medicijnresten
 • Pathogene stoffen en antibiotica-resistentie
 • Microplastics
 • Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS’en), zoals PFAS
 • Ammonium

Omvat de volgende werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de in dit artikel omschreven aanvullende zuiveringstrappen:

 • (een deel van de) Ontwerp- en advieswerkzaamheden
 • Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder technologieleveranties)
 • Onderhoudswerkzaamheden.

Planning

Waterschap Aa en Maas organiseert op woensdag 19 april 2023 (vanaf 13.00 uur inloop) een marktconsultatie voor de samenwerkingsovereenkomst zuiveringsstappen. We willen namelijk op onze rioolwaterzuiveringen aanvullende zuiveringstrappen realiseren. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats op het Waterschapshuis, Pettelaarpark 70 te 's-Hertogenbosch.

Interesse?

Wij verzoeken je jouw deelname voor 11 april 2023 door te geven via een bericht op het Mercell platvorm. Meer informatie vind je op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=218296

Opdracht duurzame en groene energievoorziening zuivering Asten

Grootte van de opdracht

We willen onze rioolwaterzuiveringsinstallatie Asten over laten schakelen op een duurzame en groene energievoorziening. De te realiseren zonneweide op het terrein van de deze rioolwaterzuivering is bedoeld om deels te gaan fungeren hiervoor. De zonneweide zal zonne-energie opwekken die grotendeels door de zuivering zelf gebruikt wordt.

De opdracht gaat om een werk

De contractvorm bestaat uit een twee fasen contract met een “bouwteamovereenkomst”. Hierna heeft de aanbesteder de mogelijkheid om het werk te laten realiseren. Dit is een realisatieovereenkomst waarop de UAV 2012 van toepassing is.

De plaats van uitvoering van de opdracht is gelegen op zuivering in Asten, Waardjesweg 50, 5721 TC Heusden, gemeente Asten.

Planning

 • Publicatie uitnodiging is op 31 maart 2023
 • Aanvang ontwerpfase in bouwteamverband: 15 mei 2023
 • Aanvang werk is op 1 september 2023
 • Opleverdatum is 1 januari 2024

Interesse?

Bij interesse kunnen partijen zich melden per e-mail via inkoop@aaenmaas.nl. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 31 maart 2023.

Vragen? We helpen je graag!