De waterschapsmarkt van de toekomst


Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie is het noodzakelijk dat opdrachtgevers en opdrachtnemers op een andere manier samenwerken. Dit geldt ook op het gebied van waterbeheer. Denk hierbij aan het waarborgen van waterveiligheid, het voorkomen van wateroverlast en het verduurzamen van het zuiveringsproces.

Visie De waterschapsmarkt van de toekomst

De waterschappen streven naar een betere samenwerking met de markt en professionalisering van hun opdrachtgeverschap. In 2016 legden zij deze visie vast in: De waterschapsmarkt van de toekomst – Bouwstenen voor vernieuwing.

Deze visie is opgesteld door de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, UNETO-VNI en ENVAQUA. Samen voeren zij ook het bijbehorende activiteitenplan uit.

Bekijk het visiedocument (pdf, 2.4 MB)


Vragen? We helpen je graag!