Algemene voorwaarden


Doet jouw organisatie zaken met Waterschap Aa en Maas? Dan krijg je te maken met diverse algemene voorwaarden.

Algemene inkoopvoorwaarden

De algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor opdrachten tot diensten en leveringen (AWVODI 2018 en AWIV 2018) zijn vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Aa en Maas op 9 juli 2018.

De algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor IT opdrachten (AWBIT 2023) zijn vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Aa en Maas op 30 januari 2024.

Beleidsverklaring certificering sector Zuiveren

Opdrachtnemers die in opdracht van de sector zuiveren van ons waterschap werkzaamheden uitvoeren, informeren we vooraf over de ISO-certificering voor de normen ISO 9001 (Kwaliteitsmanagementsysteem), ISO 45001 (Gezond en Veilig Werken managementsysteem) en ISO 14001 (Milieumanagementsysteem) in onze beleidsverklaring. In het bestek of de aanbestedingsleidraad staat een verwijzing. Ons doel is dat opdrachtnemers zich bewust zijn van de Kwaliteit, Gezond en Veilig Werken -en Milieuverplichtingen. Op onze pagina kwaliteit lees je meer over certificeringen.

Beleidsverklaring (pdf, 120 kB)


Vragen? We helpen je graag!