Opgewekt, naar energieneutraal


Een energieneutraal waterschap: daar gaan we voor! Aa en Maas wil in 2030 alle energie die we verbruiken zelf opwekken. Een logische ambitie, want als waterschap ondervinden we als geen ander de gevolgen van klimaatverandering. Door zelf duurzame energie op te wekken beperken we de extra uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bewust om te gaan met energie.

Inschrijven nieuwsbrief energieneutraal

Energieverbruik: serieuze cijfers

In 2019 was het totale elektriciteitsverbruik van Aa en Maas ruim 41.000 MWh. Om je een idee te geven: dat is meer dan het jaarlijkse verbruik van 13.600 huishoudens en ongeveer net zo veel als het jaarlijkse verbruik van alle inwoners van Veghel! Met name het schoonmaken van afvalwater van bedrijven en inwoners kost veel energie: zo’n 94% van ons totale energieverbruik gaat naar de zuiveringen. Door energie te besparen en energie te halen uit zon, water en rioolslib, werken we aan een energieneutraal waterschap. En dragen we bij aan het tegengaan van de klimaatverandering.

Energie opwekken: zo doen we dat

De komende jaren leggen we op lege plekken bij onze rioolwaterzuiveringen zonneweides aan, grote velden met zonnepanelen. Een slimme keuze, want hierdoor gebruiken we de beschikbare ruimte en kunnen we de zonne-energie die we er opwekken direct gebruiken voor het zuiveren van rioolwater. Ook breiden we onze waterkrachtcentrales bij stuwen verder uit. De waterkracht die ontstaat door het hoogteverschil bij de stuwen wordt omgezet naar stroom. Die stroom gebruiken we om de stuwen te laten werken.

Naast de zonneweides liggen er ook zonnepanelen op daken van onze gebouwen. Ook produceren we bij drie van onze zuiveringen groen biogas: gas dat ontstaat bij het vergisten van zuiveringsslib dat overblijft na het zuiveren van afwater. In ’s-Hertogenbosch leveren we het biogas als duurzame energiebron aan Heineken en de Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze laatste laat daar haar vuilniswagens op rijden en Heineken verwarmt er de brouwketels mee. En we automatiseren op verschillende plekken onze stuwen en doen dit met systemen gevoed vanuit zonne-energie.

Kansen blijven grijpen

Zodra al onze zonneweides gerealiseerd zijn, wekken we naar verwachting ongeveer 80% van ons verbruik zelf op. Ongeveer 40% daarvan komt uit de zonneweides en 40% uit biogas. Om toe te werken naar de volledige 100% onderzoeken we slimme mogelijkheden, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op andere plekken in ons werkgebied, door het benutten van warmte uit (afval)water of door windenergie. We blijven kansen verkennen, innovatieve technieken volgen en samenwerken waar dat kan. Zo werken we toe naar een energieneutraal waterschap.

Energieneutrale regio’s

We willen niet alleen een energieneutraal waterschap worden; we dragen ook volop bij aan het energieneutraal maken van ons werkgebied. We werken per regio met gemeenten, de provincie, netwerkbeheerders en andere waterschappen aan regionale energie strategieën. Als waterschap onderzoeken we met name de mogelijkheden voor het leveren van duurzame warmte uit oppervlakte- en afvalwater, ook wel aquathermie genoemd. Hierbij is het behoud van een goede waterkwaliteit het uitgangspunt.

Vragen? Wij helpen je graag!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Hier kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief lees je onze ervaringen en volg je de ontwikkelingen. Je ontvangt hem ongeveer drie keer per jaar.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief