Stroom opwekken bij stuwen


De komende jaren willen we micro-waterkrachtcentrales plaatsen bij de vier grootste stuwen in ons gebied. Hiermee wekken we stroom op voor de stuw en kunnen we ook stroom aan net leveren. Dit past in onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Om ervaring op te doen met de techniek beginnen we in eerste instantie met een stuw in de Aa in Heeswijk-Dinther.

Locaties

We willen micro-waterkrachtcentrales plaatsen bij stuwen in Heeswijk-Dinther (nabij de Kilsdonkse watermolen), ’s-Hertogenbosch (nabij militair oefenterrein Crèvecoeur), Grave (nabij gemaal van Sasse) en tussen Beek en Donk en Helmond (stuw de Schabbert).

Wat gaan we doen?

  • We plaatsen bij iedere stuw een waterrad;
  • We doen dat voor het eerst bij de stuw in de Aa in de buurt van de Kilsdonkse Molen in Heeswijk, bij één van de twee kleppen van de stuw;
  • Het rad plaatsen we aan de bovenzijde van de stuwklep. De waterkracht brengt het rad in beweging, zodat de stroom wordt opgewekt (goed voor energieverbruik van 3 tot 5 huishoudens);
  • We volgen nauwgezet of de stuw goed blijft werken bij alle voorkomende water- en stuwstanden;
  • We volgen nauwgezet of vissen het rad veilig kunnen passeren;
  • Waar nodig voeren we aanpassingen uit;
  • Bij succesvol functioneren krijgt ook de tweede stuwklep een waterrad en kan de techniek worden toegepast bij de drie andere stuwen.

Planning

september - oktober 2020

Voorbereidende werkzaamheden bij de stuw in de Aa nabij Kilsdonkse Molen in Heeswijk

november 2020

Plaatsing waterrad bij deze stuw

2021

Extra maatregelen uitvoeren on het geluid van het rad terug te brengen. Onderzoek doen naar vispasseerbaarheid. Monitoren energieopbrengst.

Wat hebben we gedaan?

  • We hebben in 2018 bij een kleinere stuw bij rioolwaterzuivering Dinther een waterrad geplaatst met een vergelijkbare werking;
  • We hebben een ontwerp laten maken voor waterkrachtcentrales bij grotere stuwen met een relatief klein verval, waarbij de investering opweegt tegen de energieopbrengst;
  • We hebben vastgesteld dat het ontwerp op papier voldoet aan alle gestelde eisen en daarmee rijp is voor toepassing in de praktijk.

Samenwerkingspartners

Leverancier waterrad: Provink BV

Contact

Colette van den Elshout

Afbeelding van omgevingsmanager Collette van den Elshout
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06- 5073 2143
E-mail
cvandenelshout@aaenmaas.nl