Stroom opwekken bij stuwen


We onderzoeken of we micro-waterkrachtcentrales plaatsen bij de vier grootste stuwen in ons gebied. Hiermee wekken we stroom op voor de stuw en kunnen we ook stroom aan het net leveren. Dit past in onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Om ervaring op te doen met de techniek beginnen we in eerste instantie met een stuw in de Aa in Heeswijk-Dinther.

Locatie

We voeren de proef uit bij de stuw in Heeswijk-Dinther (nabij de Kilsdonkse watermolen).

Wat gaan we doen?

  • We plaatsen een waterrad bij de stuw in de Aa in de buurt van de Kilsdonkse Molen in Heeswijk, bij één van de twee kleppen van de stuw;
  • Het rad plaatsen we aan de bovenzijde van de stuwklep. De waterkracht brengt het rad in beweging, zodat de stroom wordt opgewekt (goed voor energieverbruik van 3 tot 5 huishoudens);
  • We volgen nauwgezet of de stuw goed blijft werken bij alle voorkomende water- en stuwstanden;
  • We volgen nauwgezet of vissen het rad veilig kunnen passeren;
  • Waar nodig voeren we aanpassingen uit;
  • Bij succesvol functioneren beoordelen we of de techniek ook kan worden toegepast bij de tweede stuwklep en nog drie andere stuwen.

Planning

september - oktober 2020

Voorbereidende werkzaamheden bij de stuw in de Aa nabij Kilsdonkse Molen in Heeswijk

november 2020

Plaatsing waterrad bij deze stuw

2021

Extra maatregelen uitvoeren on het geluid van het rad terug te brengen. Onderzoek doen naar vispasseerbaarheid. Monitoren energieopbrengst.

Wat hebben we gedaan?

  • We hebben in 2018 bij een kleinere stuw bij rioolwaterzuivering Dinther een waterrad geplaatst met een vergelijkbare werking;
  • We hebben een ontwerp laten maken voor waterkrachtcentrales bij grotere stuwen met een relatief klein verval, waarbij de investering opweegt tegen de energieopbrengst;
  • We hebben vastgesteld dat het ontwerp op papier voldoet aan alle gestelde eisen en daarmee rijp is voor toepassing in de praktijk.

Samenwerkingspartners

Leverancier waterrad: Provink BV