Water vasthouden tussen Asten en Gemert


We krijgen steeds vaker te maken met langere periodes van droogte. Dit heeft een negatief effect op het grondwaterpeil. Om in de toekomst voldoende grondwater te blijven behouden, gaat waterschap Aa en Maas maatregelen uitvoeren om de grondwaterstanden te verhogen. We willen onder andere stuwen gaan plaatsen in de gemeenten Gemert-Bakel, Helmond, Deurne, Asten en Someren. Met stuwen kunnen we het waterpeil beter reguleren. Door de klep van een stuw omhoog te zetten kunnen we namelijk langer water in het gebied vasthouden en hierdoor stijgt het grondwaterpeil.

Locatie

De meeste nieuwe stuwen worden voorzien in de gemeenten Gemert-Bakel, Helmond, Deurne en Asten. Daarnaast kijken we ook naar enkele locaties in de gemeenten Meierijstad, Bernheze, Maashorst, Laarbeek en Someren.

Wat gaan we doen?

  • We nemen maatregelen in het gebied om water beter vast te kunnen houden en grondwaterstanden te verhogen;
  • We plaatsen extra stuwen en maken beken ondieper;
  • In juli 2023 gaan we op 3 locaties al tijdelijke rijplaatstuwen plaatsen. Hierover is contact opgenomen met de omliggende perceeleigenaren;
  • Komend jaar onderzoeken we de mogelijkheden voor alle locaties;
  • We gaan in gesprek met de aanliggend grondeigenaren en belanghebbenden over de kansen en knelpunten die zij zien.

Planning

Naar verwachting hebben we eind dit jaar voldoende informatie om alle maatregelen op te schrijven in één concreet uitvoerbaar plan. De uitvoering start vervolgens in de loop van 2024. Daar waar mogelijk nemen we dit jaar al wel kleinschalige maatregelen als proef, zoals het plaatsen van rijplaatstuwen. Zo kunnen we beter onderzoeken wat het effect is van een stuw op de grondwaterstand in de regio.

Wat hebben we gedaan?

De locaties van de maatregelen hebben we nu grofweg in beeld. Komend jaar gaan we met aanliggend grondeigenaren en belanghebbenden in gesprek over de ideeën die zij hierbij hebben.

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van dit projectgebied:

Optimalisatie peilbeheer Goorloop - Snelleloop

DSC_0075

Om gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen, passen we ons watersysteem aan. Ook binnen project Goorloop-Snelle Loop: in Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

't Gulden Land

IMG_1077-BW_verkleind

Gebiedsvisie ’t Gulden Land: opgave voor afvoer van stedelijk water, ontwikkelen van natuur en stimuleren van recreatie door de gemeenten Laarbeek, Helmond en waterschap Aa en Maas.

't Aa-dal Zuid

kleine aa

Een klimaatbestendig beekdal, waar functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar versterken. Dat is het doel van project ‘t Aa-dal Zuid.

Contact

Sander de Waard

Sander de Waard
Functie
Projectleider
Telefoon
06-41 27 49 65
E-mail
sdewaard@aaenmaas.nl

Chloë Jansen

Chloe Jansen
Functie
Junior projectleider
Telefoon
06-39 29 07 44
E-mail
cjansen@aaenmaas.nl