Water vasthouden tussen Asten en Gemert


We krijgen steeds vaker te maken met langere periodes van droogte. Dit heeft een negatief effect op het grondwaterpeil. Om in de toekomst voldoende grondwater te blijven behouden, gaat waterschap Aa en Maas maatregelen uitvoeren om de grondwaterstanden te verhogen. We willen onder andere stuwen gaan plaatsen in de gemeenten Gemert-Bakel, Helmond, Deurne, Asten en Someren. Met stuwen kunnen we het waterpeil beter reguleren. Door de klep van een stuw omhoog te zetten kunnen we namelijk langer water in het gebied vasthouden en hierdoor stijgt het grondwaterpeil.

Locatie

De meeste nieuwe stuwen worden voorzien in de gemeenten Gemert-Bakel, Helmond, Deurne en Asten. Daarnaast kijken we ook naar enkele locaties in de gemeenten Meierijstad, Bernheze, Maashorst, Laarbeek en Someren.

Wat gaan we doen?

  • We nemen maatregelen in het gebied om water beter vast te kunnen houden en grondwaterstanden te verhogen;
  • We plaatsen extra stuwen en maken beken ondieper;
  • Op korte termijn gaan we op 3 locaties al tijdelijke rijplaatstuwen plaatsen. Hierover is contact opgenomen met de omliggende perceeleigenaren;
  • Komend jaar onderzoeken we de mogelijkheden voor alle locaties;
  • We gaan in gesprek met de aanliggend grondeigenaren en belanghebbenden over de kansen en knelpunten die zij zien.

Planning

Het afgelopen jaar zijn alle geschikte locaties bepaald en is voldoende informatie verzameld om voor alle locaties de meest geschikte maatregel (stuw plaatsen, sloot verondiepen of dempen) in beeld te brengen. De komende tijd nemen wij contact op met betreffende grondeigenaren en belanghebbenden en zullen we op deze website een overzicht plaatsen van alle locaties. We zijn van plan om eind 2024 de uitvoering op te starten.

Wat hebben we gedaan?

De locaties van de maatregelen hebben we nu grofweg in beeld. Dit jaar gaan we met aanliggend grondeigenaren en belanghebbenden in gesprek over de ideeën die zij hierbij hebben.

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van dit projectgebied:

Optimalisatie peilbeheer Goorloop - Snelleloop

DSC_0075

Om gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen, passen we ons watersysteem aan. Ook binnen project Goorloop-Snelle Loop: in Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

't Gulden Land

IMG_1077-BW_verkleind

Gebiedsvisie ’t Gulden Land: opgave voor afvoer van stedelijk water, ontwikkelen van natuur en stimuleren van recreatie door de gemeenten Laarbeek, Helmond en waterschap Aa en Maas.

't Aa-dal Zuid

kleine aa

Een klimaatbestendig beekdal, waar functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar versterken. Dat is het doel van project ‘t Aa-dal Zuid.

Contact

Michelle Foolen

Michelle Foolen 1 Aa en Maas
Functie
Projectleider
Telefoon
06-83 27 00 75
E-mail
mfoolen@aaenmaas.nl

Chloë Jansen

Chloe Jansen
Functie
Junior projectleider
Telefoon
06-39 29 07 44
E-mail
cjansen@aaenmaas.nl