Sensorgestuurd boeren


Meststoffen hebben invloed op de kwaliteit van ons water. Boeren moeten aan strenge mestregels voldoen, maar bepalen graag zelf op welke manier ze bijsturen. Waterschap Aa en Maas wil samen met boeren meer grip krijgen op de waterkwaliteit in de landbouw. We meten daarom 24 uur per dag met allerlei sensoren in de sloot en op het boerenland in het projectgebied. Zo zien we hoe agrarisch landgebruik de waterkwaliteit beïnvloedt. Met deze kennis bepalen we samen welke mestmaatregelen haalbaar en effectief zijn, zodat stikstof en fosfaat uit mest in de plant terecht komt, en niet in het water.

Locatie

Het projectgebied ligt in Westerbeek in de gemeente Sint Anthonis. Op zes boerderijen van zowel veehouders als akkerbouwers doen we momenteel onderzoek. We kiezen voor een klein gebied waarvan we weten dat de waterkwaliteit in de sloten alleen wordt beïnvloed door de (meststoffen van) agrarische bedrijven.

Wat gaan we doen?

 • We meten doorlopend (specifieke) meststoffen in oppervlaktewater met behulp van sensoren;
 • We zetten ook meetapparatuur neer op het land, bijvoorbeeld bodemsensoren en weerstations;
 • We zorgen dat we deze gegevens online kunnen bekijken;
 • We bepalen de invloed van agrarisch landgebruik (onder verschillende weersomstandigheden) op waterkwaliteit;
 • We onderzoeken of er mestregels mogelijk zijn waarbij agrariërs meer (individuele) keuzes kunnen maken.

Planning

We plaatsen meer meetinstrumenten in het projectgebied. We meten naast de waterkwaliteit bijvoorbeeld de temperatuur en de hoeveelheid vocht op de percelen. We plaatsen, buiten dit project, ook sensoren bij riooloverstorten en rioolwaterzuiveringen. Zo zien we het stijgen en dalen van de hoeveelheid meststoffen in water beter en weten we precies wat er ons (water)systeem in- en uitgaat. We meten tot februari 2022.

Wat hebben we gedaan?

We benaderden in 2018 een groep boeren en plaatsten enkele meetinstrumenten in het projectgebied. We hebben een half jaar lang verschillende merken sensoren getest, om te bepalen welke het beste werkte. Dit leerde ons veel over onder andere de robuustheid van de meetinstrumenten. We hebben het meetgebied verder ingericht met de gekozen sensoren.

Het project Sensorgestuurd boeren was genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2018 in de categorie Schoon Water.

Samenwerkingspartners

 • Agrariërs in Westerbeek
 • Deltares
 • Wageningen University & Research
 • KWR Water
 • RIVM
 • De Databoerin
 • Provincie Noord-Brabant

Logo_Provincie Noord-Brabant en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van Sensorgestuurd boeren:

Gebiedsontwikkeling Smakterbroek

Afbeelding van beek Smakterbroek

Aa en Maas zoekt in Smakterbroek naar ruimte voor water en een combinatie van landbouw, wonen en natuur. Dit doen we met landeigenaren, inwoners en ondernemers.

Optimalisatie peilbeheer St. Anthonis-Boxmeer

Afbeelding van een peilschaal

Aa en Maas werkt aan een beter watersysteem in St. Anthonis en Boxmeer. Waarom? Veranderd grondgebruik, nieuwe wensen en behoeften en klimaatverandering.