Peelvenen Deurnsche Peel


Natuurgebied de Deurnsche Peel was ooit een oerlandschap van levend hoogveen. Na de ontginning van het Peelgebied lag de Deurnsche Peel als een eiland in een sterk ontwaterd landbouwgebied. Dit leidde tot verdroging, waarbij bijzondere dier- en plantensoorten verdwenen. Waterschap Aa en Maas ging verdere verdroging tegen door water beter vast te houden. Het hoogveen kan nu herstellen.

Locatie

De Deurnsche Peel ligt in de gemeente Deurne. Het projectgebied ligt in de zuidoostelijke hoek van Noord-Brabant, tegen de grens met Limburg. Via Griendtsveen en Helenaveen heb je toegang tot het gebied.

Planning

Het waterschap onderzocht de waterhuishouding van de Deurnsche Peel. We beschreven het verschil tussen de toenmalige en de gewenste situatie. We stelden maatregelen op, in aanvulling op het Landinrichtingsplan. Inmiddels is dit project afgerond. We hebben alle werkzaamheden in de omgeving van de Soemeersingel en het Middengebied afgerond. Ook de maatregelen van Koningshoeven Natuur zijn daarmee uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan?

 • We hebben de waterhuishouding van de cultuurzone langs de Helenavaart verbeterd;
 • We hebben voormalig landbouwgebieden als natuur ingericht;
 • We hebben de Soeloop van noord tot zuid gedempt en hier een kade aangelegd;
 • We hebben de Soeloop van oost tot west minder diep gemaakt;
 • We hebben nieuwe kunstwerken als stuwen en gemalen aangelegd.

Subsidieregeling Peelvenen

Waterschap Aa en Maas wil het unieke hoogveen in de Peel behouden en ontwikkelen en neemt verschillende maatregelen. Initiatiefnemers in de streek kunnen ook meehelpen: op het gebied van natuur, milieu, recreatie, cultuurhistorie, archeologie en agrarische structuurverbetering. We ondersteunen de initiatieven met de Subsidieregeling Peelvenen.

Lees hier meer over de Subsidieregeling Peelvenen

Natschaderegeling Peelvenen

Waterschap Aa en Maas stelde in oktober 2005 het landinrichtingsplan ‘Het onverenigbare verenigd’ vast. Maatregelen uit het plan worden uitgevoerd in verschillende modules. Ontstaat door de uitvoering van de modules schade? Dan kun je bij het waterschap terecht. Het waterschap behandelt de verzoeken om schadevergoeding.

Lees hier meer over de natschaderegeling

Peelvenen

Samenwerkingspartners

 • Ministerie van Economische Zaken
 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente Deurne
 • Staatsbosbeheer
 • ZLTO Deurne
 • Werkgroep Behoud de Peel

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Deurnsche Peel:

Peelvenen Leegveld

Straatbordje Leegveld

In het projectgebied Leegveld worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd om de natuur in de Peel te kunnen behouden.

Peelvenen Groote Peel

Levend hoogveen in natuurgebied de Groote Peel

Nationaal Park De Groote Peel is een natuurgebied in Limburg en Noord-Brabant. Aa en Maas werkte hier aan het herstel en behoud van het bijzondere hoogveen.

Peelvenen De Bult

Natuurgebied De Bult

In dit gebied zijn waterlopen ondieper gemaakt, grenssloten gedempt, stuwen en peilgestuurde drainage aangelegd om restanten van hoogveen, berkenbos en droge en vochtige heide te behouden en waar mogelijk te herstellen.