Peelvenen Leegveld


Het natuurgebied de Deurnsche Peel wordt steeds droger. Ook heeft het hoge stikstofwaardes. Hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. Waterschap Aa en Maas is daarom aan de slag om de natuur in de Peel te behouden. Begin 2023 zijn de werkzaamheden klaar.

Videojournaal 3: van uitvoering naar nazorg en beheer

Begin 2023 rondt aannemer Wetering het werk voor project Leegveld af. Het derde videojournaal over het hoogveenherstel in de Deurnsche Peel gaat over deze laatste werkzaamheden. Maar ook over het ophogen van het waterpeil in de nieuwe natuur, de nazorg en het beheer. Hoe is dit georganiseerd? Daarover vertellen onder meer dagelijks bestuurslid Ernest de Groot, gebiedsbeheerder Peter van Hees en boswachter Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer. Eerdere videojournaals:

Locatie

Het projectgebied Peelvenen Leegveld ligt in de gemeente Deurne. Het omvat het beschermde gebied Deurnsche Peel en de natuurgebieden aan de westzijde hiervan. Klik op onderstaande afbeelding voor een uitvergroting.

TACCTAA0014_Plattegrond_s2_met legenda

Wat doen we?

 • We verbeteren in totaal 940 hectare bestaande natuur.
 • We richten 180 hectare nieuwe natuur in waardoor de verdroging van de bestaande natuur wordt verminderd.
 • We leggen 40 kilometer aan kades aan om het waterpeil in de natuur te kunnen verhogen.
 • We verwijderen op 100 hectare voormalige landbouwgrond de voedselrijke toplaag.
 • We zorgen ervoor dat het gebied meer regenwater kan vasthouden.
 • We plaatsen 45 stuwen, waarvan er 26 op afstand bediend kunnen worden, om de waterstanden in de natuur te kunnen regelen.
 • We zorgen ervoor dat landbouwpercelen en bebouwing geen overlast hebben van het hogere grondwaterpeil door percelen op te hogen en door drainage aan te leggen bij bebouwing.
 • Bestaande recreatieve routes worden opgehoogd of krijgen een iets ander tracé zodat deze ook na de peilverhoging toegankelijk zijn.
 • We graven 3 kilometer aan nieuwe sloten, verbreden 11,5 kilometer aan bestaande sloten en dempen 39,5 kilometer aan greppels en sloten om de verdroging van de natuur te verminderen.

Planning

Aannemer Wetering startte in juni 2021 met het uitvoeren van de werkzaamheden voor dit project. Het einde daarvan komt in zicht. De eerste weken van 2023 staan nog in het teken van de laatste puntjes op de i. Dan zijn alle maatregelen uitgevoerd en is het gebied heringericht voor de laatste stap: het verhogen van het waterpeil in de nieuwe natuur. Deze stap is nodig om een stabiel waterpeil in de bestaande natuur te krijgen; hoogveen gedijt hier goed bij. We monitoren goed de komende tijd wat de effecten hiervan zijn.

Nazorgregeling Peelvenen

Waar kun je terecht met vragen over de herinrichting van het gebied als de werkzaamheden zijn afgerond? Of met vragen over de ophoging van het waterpeil? Of bij vermoedens van mogelijke natschade door de werkzaamheden? Neem hiervoor contact op met het nazorgteam Leegveld dat vanaf januari 2023 beschikbaar is.

Meer informatie over nazorg(team) Leegveld

Subsidieregeling Peelvenen

Waterschap Aa en Maas wil het unieke hoogveen in de Peel behouden en ontwikkelen en neemt verschillende maatregelen. Initiatiefnemers in de streek kunnen ook meehelpen: op het gebied van natuur, milieu, recreatie, cultuurhistorie, archeologie en agrarische structuurverbetering. We ondersteunen de initiatieven met de Subsidieregeling Peelvenen.

Lees meer over de Subsidieregeling Peelvenen

Veelgestelde vragen

Samenwerkingspartners

 • Provincie Noord-Brabant
 • Staatsbosbeheer
 • Gemeente Deurne
 • Werkgroep Leegveld (belangengroepen)

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van Leegveld:

Groot onderhoud Peelkanalen

helenavaart_fietsbrug_bij_bajonetbocht_noordzijde_juli_2020

Waterschap Aa en Maas bracht in de periode 2021- 2023 het Kanaal van Deurne en de Helenavaart op orde brengen. Dit was nodig om de wateraanvoer voor de Peelregio in de toekomst structureel te vergroten.

Projecten van andere partijen

Contact

Peter van Hees

IMG-20230502-WA0031
Functie
gebiedsbeheerder
Telefoon
06-30 18 74 55
E-mail
pvanhees@aaenmaas.nl

Sjors Hoek

Omgevingsmanager Sjors Hoek
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06- 2009 2364
E-mail
shoek@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief