Peelvenen Leegveld


Het natuurgebied de Deurnsche Peel wordt steeds droger. Ook heeft het hoge stikstofwaardes. Hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. In opdracht van provincie Noord-Brabant voerden we maatregelen uit om de natuur in de Peel te behouden. Dit project is medio 2023 afgerond.

Kijk mee hoe het gebied herstelt na de ingreep

De werkzaamheden voor het hoogveenherstel in de Deurnsche Peel vanuit project Leegveld zijn afgerond. Het gebied is ingericht om het water beter vast te houden. Nu kan de natuur zich verder herstellen!

Nazorgregeling Peelvenen

Waar kun je vanaf juli 2023 terecht met vragen over de herinrichting van het gebied? Of met vragen over de verhoging van het waterpeil? Of bij vermoedens van mogelijke natschade door de werkzaamheden? Neem hiervoor contact op met het nazorgteam Leegveld.

Meer informatie over nazorg(team) Leegveld

Locatie

Het projectgebied Leegveld ligt in de gemeente Deurne. Het omvat het beschermde gebied Deurnsche Peel en de natuurgebieden aan de westzijde hiervan. Klik op onderstaande afbeelding voor een uitvergroting.

TACCTAA0014_Plattegrond_s2_met legenda

Wat hebben we gedaan?

 • We verbeterden in totaal 940 hectare bestaande natuur.
 • We richtten 180 hectare nieuwe natuur in waardoor de verdroging van de bestaande natuur vermindert.
 • We legden 40 kilometer aan kades aan om het waterpeil in de natuur te kunnen verhogen.
 • We verwijderden op 100 hectare voormalige landbouwgrond de voedselrijke toplaag.
 • We zorgden ervoor dat het gebied meer regenwater kan vasthouden.
 • We plaatsten 45 stuwen, waarvan er 26 op afstand bediend kunnen worden, om de waterstanden in de natuur te kunnen regelen.
 • We zorgden ervoor dat landbouwpercelen en bebouwing geen overlast hebben van het hogere grondwaterpeil door percelen op te hogen en door drainage aan te leggen bij bebouwing.
 • Bestaande recreatieve routes werden opgehoogd of kregen een iets ander tracé zodat deze ook na de peilverhoging toegankelijk zijn.
 • We groeven 3 kilometer aan nieuwe sloten, verbreedden 11,5 kilometer aan bestaande sloten en dempten 39,5 kilometer aan greppels en sloten om de verdroging van de natuur te verminderen.

Waarom waren maatregelen nodig?

Subsidieregeling Peelvenen

Waterschap Aa en Maas wil het unieke hoogveen in de Peel behouden en ontwikkelen en neemt verschillende maatregelen. Initiatiefnemers in de streek kunnen ook meehelpen: op het gebied van natuur, milieu, recreatie, cultuurhistorie, archeologie en agrarische structuurverbetering. We ondersteunen de initiatieven met de Subsidieregeling Peelvenen.

Lees meer over de Subsidieregeling Peelvenen

Veelgestelde vragen

Samenwerkingspartners

 • Provincie Noord-Brabant
 • Staatsbosbeheer
 • Gemeente Deurne
 • Werkgroep Leegveld (belangengroepen)

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van Leegveld:

EVZ Deurne

Oude Aa Donschotseweg 1

In de omgeving van Deurne leggen we langs delen van de Astense Aa, Oude Aa en Soeloop ecologische verbindingszones aan. Dat doen we om de biodiversiteit en waterkwaliteit te verbeteren.

Projecten van andere partijen

Contact

Peter van Hees

IMG-20230502-WA0031
Functie
gebiedsbeheerder
Telefoon
06-30 18 74 55
E-mail
pvanhees@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.