Nazorg project Leegveld


De werkzaamheden voor het hoogveenherstel in de Deurnsche Peel vanuit het project Leegveld zijn klaar. De natuur kan zich verder gaan herstellen. Maar wat is daar nog voor nodig? En welke afspraken zijn met de omgeving gemaakt voor nazorg? Dat lees je op deze pagina.

Vervolg in 2023

Nu het projectgebied volledig is ingericht, kan het waterpeil in de nieuwe natuur worden verhoogd. Deze stap is nodig voor een stabiel waterpeil in de bestaande natuur; hoogveen gedijt hier goed bij. We zetten de stuwen aan de randen van het gebied hoger en monitoren goed wat hiervan de effecten zijn. Zo kunnen we tijdig bijsturen, mocht dat nodig zijn. Het moment waarop de streefpeilen bereikt worden, is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die valt. Over het verloop hiervan informeren wij je onder meer via de website en de nieuwsbrief.

Monitoren van waterpeilen

Voor het monitoren van de peilophoging maken we gebruik van een groot meetnet met ongeveer 200 peilbuizen. De metingen kun je zelf ook volgen via een specifieke webpagina met de actuele grondwaterstanden. Deze meetgegevens kunnen eventuele veranderingen aantonen. Ook de bewoners zijn voor ons een belangrijke informatiebron. Voor signalen uit het gebied staat de komende jaren een nazorgteam paraat.

Bekijk de actuele grondwaterstanden voor Leegveld

Nazorgteam Leegveld beschikbaar

In overleg met de omgeving zijn goede nazorgafspraken gemaakt. Er is een nazorgteam beschikbaar, bestaande uit een contactpersoon van het waterschap en enkele specialisten. Het team kan snel acteren, mochten onvoorziene situaties zich voordoen. Bovendien blijft het nazorgteam nog vijf jaar beschikbaar nadat de streefpeilen bereikt zijn. Bij vragen of vermoedens van vernattingsschade kun je de contactpersoon van het nazorgteam altijd bellen of mailen. Je vindt zijn contactgegevens op deze pagina. Samen kijken we dan naar een passende oplossing. Woon je in Griendtsveen? Hiervoor geldt de volgende nazorgregeling.

Nazorgregeling Griendtsveen

Voor inwoners van Griendtsveen is praktische aanpak afgesproken voor  onverwachte gevolgen na afronding van de werkzaamheden aan de Peelkanalen en de waterhuishouding Griendtsveen. Inwoners kunnen bij één loket terecht, ongeacht door welk project de gevolgen zijn veroorzaakt.


Lees verder over de nazorgregeling Griendtsveen

Schadeloket

Los van het nazorgteam heeft het waterschap ook een natschaderegeling. Als je met het nazorgteam bijvoorbeeld niet tot een oplossing kunt komen en je wilt een formele schadeclaim indienen, dan is hiervoor het schadeloket. Dit kan tot 20 jaar nadat de peilen zijn opgezet.

Lees verder over natschaderegeling


Nazorgteam contactpersoon

Peter van Hees

IMG-20230502-WA0031
Functie
Gebiedsbeheerder
Telefoon
06-30 18 74 55
E-mail
pvanhees@aaenmaas.nl