Natschaderegeling Peelvenen


Waterschap Aa en Maas stelde in oktober 2005 het landinrichtingsplan ‘Het onverenigbare verenigd’ vast. Maatregelen uit het plan worden uitgevoerd in verschillende modules. Ontstaat door de uitvoering van de modules schade? Dan kun je bij het waterschap terecht. Het waterschap behandelt de verzoeken om schadevergoeding.

Locatie

De Peelvenen is een natuurgebied dat ligt in onder andere de gemeente Deurne. Het gebied ligt in de zuidoostelijke hoek van Noord-Brabant, tegen de grens met Limburg.

Behandeling schadeverzoeken

Een verzoek om schadevergoeding zal worden behandeld op de wijze zoals is vastgelegd in de Verordening schadevergoeding waterschap Aa en Maas 2015. Een verzoek om schadevergoeding dient te zijn onderbouwd (zo volledig mogelijk: aanduiding oorzaak schade en opgave van aard en omvang schade). In de regel zal een onafhankelijke commissie adviseren over de afhandeling van het verzoek om schadevergoeding. U kunt het schadeformulier (pdf, 11 kB) downloaden, waarmee u uw claim kunt indienen.

Tegen het besluit op het verzoek om schadevergoeding staat bezwaar en beroep open.

Het verzoek kunt u sturen naar:

Waterschap Aa en Maas
t.n.v. Cluster Juridische Zaken
Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch


Contact

Lore van Breugel

Functie
Adviseur juridische zaken
Telefoon
073 – 615 6642
E-mail
lvanbreugel@aaenmaas.nl