Schade


Schade

Wij doen er alles aan om schade en overlast te voorkomen en tot een minimum te beperken. Toch kan het gebeuren dat je schade lijdt. Als dat het geval is, kun je dit melden en heb je mogelijk recht op een schadevergoeding.

Soorten schade

Er zijn drie vormen van schade:

 1. Wij hebben ons werk goed gedaan, maar toch ontstaat schade. Bijvoorbeeld omdat de waarde van je huis vermindert doordat we een dijk moeten verhogen.
  Dien je aanvraag in
 2. Als gevolg van ons werk wordt je perceel natter of droger (droogte- of vernattingsschade). Dit kan voorkomen na de aanleg van een transportleiding of de inzet van een waterberging.Meld droogte- of vernattingsschade
 3. Je hebt schade en je vindt dat dit komt doordat we onrechtmatig (onjuist) hebben gehandeld, bijvoorbeeld bij achterstallig onderhoud.
  Dien je aanvraag in

Schade digitaal indienen

Je schade kun je het makkelijkste digitaal melden door het juiste formulier in te sturen (zie buttons hierboven). Hiervoor heb je jouw DigiD nodig. Gegevens zoals je adres worden dan automatisch ingevuld. Een ander voordeel is dat je de status kunt volgen via het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’. Je vindt ‘Mijn Aa en Maas’ rechts bovenaan de homepage van deze website. Hier lees je meer over digitaal zaken doen met ons waterschap.

Liever per post?

Je kunt je aanvraag ook per post indienen. Je bericht moet in ieder geval de volgende punten bevatten:

 • Je naam, adres en handtekening
 • Datum van je aanvraag
 • Een omschrijving van de handeling of het besluit van het waterschap dat de schade heeft veroorzaakt (bijvoorbeeld het aanleggen van een dijk of het onder water zetten van een bergingsgebied)
 • Een duidelijke beschrijving van de schade
 • Eventuele foto’s of andere stukken waaruit de schade blijkt

Stuur je brief naar waterschap Aa en Maas, t.a.v. cluster juridische zaken, Antwoordnummer 10095, 5200 VB ’s-Hertogenbosch.

Gaat het om een melding over droogte- of vernattingsschade? Stuur dan je brief naar waterschap Aa en Maas, t.a.v. cluster grondzaken, Antwoordnummer 10095, 5200 VB ’s-Hertogenbosch.

De behandeling van je aanvraag

Na ontvangst van je aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging. Indien nodig vragen wij aanvullende gegevens bij je op. Uiteraard informeren we je ook over hoe we je aanvraag gaan behandelen.

Vragen? We helpen je graag!