Schade


Schade

Wij doen er alles aan om schade en overlast te voorkomen en tot een minimum te beperken. Toch kan het gebeuren dat je schade lijdt. Als dat het geval is, kun je dit doorgeven en heb je mogelijk recht op een schadevergoeding.

Schade indienen

Geef jouw schade door. Denk aan schade ten gevolge van een werk of project van waterschap Aa en Maas, schade door de inzet van een waterberging, aanleg van een transportleiding, schade door onderhoudswerkzaamheden of schade door wateroverlast. Het schadeformulier is ook van toepassing voor nadeelcompensatie en aansprakelijkstelling.

Schade digitaal indienen

Je schade kun je het makkelijkste digitaal doorgeven via onderstaand formulier. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig. Gegevens zoals je adres worden dan automatisch ingevuld. Een ander voordeel is dat je de status kunt volgen via het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’. Je vindt ‘Mijn Aa en Maas’ rechts bovenaan de homepage van deze website.

Vul digitaal schadeformulier in

Liever per post?

Je kunt je aanvraag ook per post indienen. Je bericht moet in ieder geval de volgende punten bevatten:

  • Je naam, adres en handtekening
  • Datum van je aanvraag
  • Een omschrijving van de handeling of het besluit van het waterschap dat de schade heeft veroorzaakt (bijvoorbeeld het aanleggen van een dijk of het onder water zetten van een bergingsgebied)
  • Een duidelijke beschrijving van de schade
  • Eventuele foto’s of andere stukken waaruit de schade blijkt

Stuur je brief naar waterschap Aa en Maas, t.a.v. cluster juridische zaken, Antwoordnummer 10095, 5200 VB ’s-Hertogenbosch.

Gaat het om een melding over droogte- of vernattingsschade? Stuur dan je brief naar waterschap Aa en Maas, t.a.v. cluster grondzaken, Antwoordnummer 10095, 5200 VB ’s-Hertogenbosch.

De behandeling van je aanvraag

Na ontvangst van je aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging. Indien nodig vragen wij aanvullende gegevens bij je op. Niet iedere schademelding leidt tot vergoeding. Onze juristen beoordelen jouw schademelding en informeren je over de behandeling ervan.

Vragen? We helpen je graag!