Extra wateraanvoer Astense Aa


We gaan de Astense Aa in Neerkant bij de Scheper Jannebaan verbreden. Dat doen we om in de toekomst extra wateraanvoer voor de regio mogelijk te maken.

Waarom doen we dit?

De Peel kan elke druppel water goed gebruiken. Rijkswaterstaat gaat werkzaamheden aan de Noordervaart uitvoeren om meer water vanuit de Maas het gebied in te laten. Dat stroomt dan via de Peelkanalen en beken de regio in. We hebben samen eerder met Waterschap Limburg de Peelkanalen aangepast voor het extra water. In dit project doen we dat met de Astense Aa.

Locatie

kaart

Het projectgebied ligt ten zuidoosten van Neerkant bij de Scheper Jannebaan. Het gaat om een traject van ongeveer een kilometer. Ook stuw 275M is onderdeel van het projectgebied. Deze is belangrijk voor het peilbeheer in de Astense Aa.

Wat gaan we doen?

  • We maken een aantal schetsontwerpen met mogelijke maatregelen voor de Astense Aa.
  • Deze schetsontwerpen rekenen we door op effectiviteit voor extra wateraanvoer. En wat mogelijke bijeffecten zijn.
  • Afhankelijk van het uiteindelijke voorkeursontwerp verbreden we het profiel van de Astense Aa.
  • Indien nodig nemen we tijdig voorzorgsmaatregelen om overlast door de extra wateraanvoer te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het verhogen van een kade of een perceel.

Planning

We treffen voorbereidingen om de ontwerpfase te starten. Belanghebbenden, zoals aangrenzende perceeleigenaren, worden betrokken om de ontwerpvoorstellen te bespreken.

Wat hebben we gedaan?

We hebben gebiedsanalyse uitgevoerd en belanghebbenden in kaart gebracht. We hebben verkennende gesprekken gevoerd met een aantal aangrenzende perceeleigenaren, de gemeente Deurne en Staatsbosbeheer.

Betrokken belanghebbenden

  • Direct aangrenzende perceeleigenaren
  • Gemeente Deurne
  • Staatsbosbeheer
  • ZLTO de Peel
  • Provincie Noord-Brabant

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van Extra wateraanvoer Astense Aa:

Ecologische Verbindingszones omgeving Deurne

soeloop_leegveld_polderdreef5

In Deurne leggen we langs een aantal beken ecologische verbindingszones (EVZ’s) aan. Zo ook bij delen van de Astense Aa vanaf Neerkant (ter hoogte van de Schans) tot aan Liessel, (Zand, aansluiting met de Soeloop).

Contact

Bart Engels

Bart Engels 2 Aa en Maas
Functie
Projectleider
Telefoon
06-51 58 87 83
E-mail
bengels@aaenmaas.nl

Lukas Brus

Lukas Brus 2 Aa en Maas
Functie
Junior projectleider
Telefoon
06- 39 29 45 15
E-mail
lbrus@aaenmaas.nl