Extra wateraanvoer Astense Aa


We gaan de Astense Aa in Neerkant bij de Scheper Jannebaan aanpassen. Dat doen we om in de toekomst extra wateraanvoer vanuit het Kanaal van Deurne voor de regio mogelijk te maken.

Waarom doen we dit?

De Peel kan elke druppel water goed gebruiken. Rijkswaterstaat gaat werkzaamheden aan de Noordervaart uitvoeren zodat in droge zomerperiodes meer water het gebied kan instromen. Dat water wordt via de Peelkanalen en beken over de regio verdeeld. Eerder hebben we samen Waterschap Limburg de Peelkanalen voorbereid op het extra water. In dit project doen we dat met de Astense Aa.

Locatie

Het projectgebied ligt ten zuidoosten van Neerkant bij de Scheper Jannebaan. Het gaat om een traject van ongeveer een kilometer.

Blauwe stippellijn markeert het projectgebied

Wat gaan we doen?

  • We werken een aantal schetsontwerpen uit met mogelijke maatregelen voor de Astense Aa bij de Scheper Jannebaan.
  • Deze schetsontwerpen rekenen we door op effectiviteit voor extra wateraanvoer. En wat mogelijke bijeffecten zijn. We kijken hiervoor ook benedenstrooms naar stuw 275O nabij de Schansweg, en naar stuw 275JJ in de Koeweideloop aan de Molentjesdreef.
  • In overleg met direct betrokkenen komen we tot een uiteindelijk voorkeursontwerp.
  • Indien nodig nemen we tijdig voorzorgsmaatregelen om overlast door de extra wateraanvoer te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het verhogen van een kade of een perceel.

Planning

We starten in februari 2024 met de planuitwerking en de ontwerpfase. Belanghebbenden, zoals aangrenzende perceeleigenaren, worden betrokken om de ontwerpvoorstellen te bespreken.

Wat hebben we gedaan?

We hebben gebiedsanalyse uitgevoerd en belanghebbenden in kaart gebracht. We hebben verkennende gesprekken gevoerd met een aantal aangrenzende perceeleigenaren, de gemeente Deurne en Staatsbosbeheer.

Betrokken belanghebbenden

  • Direct aangrenzende perceeleigenaren
  • Gemeente Deurne
  • Staatsbosbeheer
  • ZLTO de Peel
  • Provincie Noord-Brabant

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van Extra wateraanvoer Astense Aa:

Astense Aa

astense_aa_punt_stuw_vlierdense_weg_1_jr_na_inrichting_april

De Astense Aa begint ten zuidoosten van Neerkant en mondt uit in de Aa bij Asten, vlakbij natuurgebied De Berken. Op meerdere plekken langs deze beek voeren we maatregelen uit.

Ecologische Verbindingszones omgeving Deurne

soeloop_leegveld_polderdreef5

In Deurne leggen we langs een aantal beken ecologische verbindingszones (EVZ’s) aan. Zo ook bij delen van de Astense Aa vanaf Neerkant (ter hoogte van de Schans) tot aan Liessel, (Zand, aansluiting met de Soeloop).

Contact

Bart Engels

Bart Engels 2 Aa en Maas
Functie
Projectleider
Telefoon
06-51 58 87 83
E-mail
bengels@aaenmaas.nl

Lukas Brus

Lukas Brus 2 Aa en Maas
Functie
Junior projectleider
Telefoon
06- 39 29 45 15
E-mail
lbrus@aaenmaas.nl