Astense Aa


De Astense Aa was een rechte beek met steile oevers. Door deze eigenschappen wordt water snel afgevoerd. Dit zorgt voor wateroverlast bij extreme neerslag en voor droogte in periodes waarin het weinig regent. Dit is geen ideale situatie. Daarnaast was de situatie ook niet zo aantrekkelijk voor planten en dieren. Daarom richten we gefaseerd de Astense Aa opnieuw in. Fase 1 (van de A67 tot de oostkant van De Berken) is uitgevoerd en in augustus 2013 opgeleverd. Wanneer fase 2 (tussen de A67 en De Berken) volgt, is nog niet bekend.

Locatie

De Astense Aa begint ten zuidoosten van Neerkant. Ter hoogte van Helmond mondt het beekdal uit in de Aa. Voor een deel vormt de Astense Aa de grens tussen de gemeente Deurne en de gemeente Asten.

Planning

In fases richten we de beek anders in en zorgen we voor een ecologische verbindingszone. Natuurgebieden worden vaak doorsneden door barrières zoals wegen. Een ecologische verbindingszone is een strook natuur die de natuurgebieden weer verbindt. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig. Nieuwe, bloemrijke graslanden, bosjes, bomen en poelen zorgen ervoor dat dieren zich er thuisvoelen. Fase 1 (van de A67 tot de oostkant van De Berken) is uitgevoerd en in augustus 2013 opgeleverd. De uitvoering van fase 2 (tussen de A67 en De Berken) is nog niet bepaald.

Wat hebben we gedaan?

 • We hebben de Astense Aa weer laten kronkelen (van de A67 tot de oostkant van De Berken);
 • We hebben cultuurhistorische elementen, zoals een oud molenwiel, behouden;
 • We verwijderden enkele stuwen, zodat vissen de beek op kunnen zwemmen;
 • We hebben de omgeving van de beek ingericht met poelen, bosjes en graslanden;
 • We werkten samen met aangrenzende agrariërs om tot een beter waterpeil te komen;
 • We hebben met grondeigenaren afgestemd om percelen beschikbaar te krijgen voor herinrichting;
 • Er zijn informatieborden geplaatst en er is een wandelpad aangelegd.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Asten
 • Gemeente Deurne
 • ZLTO
 • Provincie Noord-Brabant

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Astense Aa:

Beekdalontwikkel-plan ’t Aa-dal Zuid

Stuw in de beek de Kleine Aa

‘t Aa-dal Zuid heeft verschillende functies. Op het gebied van onder andere water, natuur, landbouw en recreatie. Aa en Maas wil dat deze elkaar versterken.

Peelvenen Leegveld

Straat Leegveld

Het unieke hoogveenlandschap van de Deurnsche Peel dreigt te verdwijnen. Aa en Maas gaat aan de slag om de natuur in de Peel te behouden.

Waterberging Diesdonk

Waterberging Diesdonk

In 2014 is hier de waterberging Diesdonk gerealiseerd. Met deze waterberging wordt voorkomen dat delen van het stedelijke gebied van Helmond wateroverlast ondervinden bij een extreem hoge waterafvoer op de Aa. Naast waterberging zijn er ook plannen gerealiseerd voor recreatie, beekherstel en ecologische verbindingszones.