Astense Aa


De Astense Aa begint ten zuidoosten van Neerkant en mondt uit in de Aa bij Asten, vlakbij natuurgebied De Berken. Deze 20 kilometer lange beek is tussen de jaren ’60 en ’70 bijna volledig gekanaliseerd. Water wordt daardoor snel afgevoerd, terwijl in droge tijden elke druppel nodig is. Op meerdere plekken langs de beek voeren we maatregelen uit om het watersysteem te verbeteren.

De opgave kan per traject verschillen. Ook voeren we de maatregelen gefaseerd en projectmatig uit. Waar mogelijk nemen we meekoppelkansen mee. Op deze pagina vind je een overzicht van de projecten.

Locatie

De Astense Aa vormt voor een deel de grens tussen de gemeente Deurne en de gemeente Asten.

Bekijk de projecten in voorbereiding of uitvoering

Aanvoer extra water Astense Aa in Neerkant

Status: planuitwerking gestart in 2024

Herinrichting Astense Aa

Status: voorverkenning start in 2024

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van Astense Aa:

Extra wateraanvoer Astense Aa in Neerkant

Astense Aa

We gaan de Astense Aa bij de Scheper Jannebaan in Neerkant aanpassen. Dat doen we ter voorbereiding op een hogere wateraanvoer van het Kanaal van Deurne en betere waterdoorvoer naar de Peelregio.

Herinrichting Astense Aa

astense-aa-na-herinrichting

We richten de Astense Aa opnieuw in. Eerder is het deel aangepakt tussen de A67 en de oostkant van natuurgebied de Berken. Nu bereiden we een volgend deel voor.