Herinrichting Astense Aa


De Astense Aa is op sommige plekken nog een rechte beek met steile oevers. Dit zorgt voor een snelle waterafvoer. Het kan voor wateroverlast zorgen bij extreme neerslag en voor droogte in periodes waarin het weinig regent. Daarnaast is een rechte beek ook niet zo aantrekkelijk voor planten en dieren. Daarom richten we gefaseerd de Astense Aa opnieuw in.

Locatie

De Astense Aa begint ten zuidoosten van Neerkant. Ter hoogte van Helmond mondt het beekdal uit in de Aa. Voor een deel vormt de Astense Aa de grens tussen de gemeente Deurne en de gemeente Asten.

Planning

In fases richten we de beek anders in en zorgen we voor een ecologische verbindingszone. Eerder zijn maatregelen van de A67 tot de oostkant van De Berken uitgevoerd. Het deel tussen de A67 en De Berken volgt nog. De voorverkenning voor dit deel start in 2024.

Wat hebben we gedaan?

 • We hebben de Astense Aa weer laten kronkelen (van de A67 tot de oostkant van De Berken);
 • We hebben cultuurhistorische elementen, zoals een oud molenwiel, behouden;
 • We verwijderden enkele stuwen, zodat vissen de beek op kunnen zwemmen;
 • We hebben de omgeving van de beek ingericht met poelen, bosjes en graslanden;
 • We werkten samen met aangrenzende agrariërs om tot een beter waterpeil te komen;
 • We hebben met grondeigenaren afgestemd om percelen beschikbaar te krijgen voor herinrichting;
 • Er zijn informatieborden geplaatst en er is een wandelpad aangelegd.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Asten
 • Gemeente Deurne
 • ZLTO
 • Provincie Noord-Brabant

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Astense Aa:

Astense Aa

astense_aa_punt_stuw_vlierdense_weg_1_jr_na_inrichting_april

De Astense Aa begint ten zuidoosten van Neerkant en mondt uit in de Aa bij Asten, vlakbij natuurgebied De Berken. Op meerdere plekken langs deze beek voeren we maatregelen uit.

't Aa-dal Zuid

Aa augustus 2023 Dijkstraat

Een klimaatbestendig beekdal, waar functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar versterken. Dat is het doel van programma t ‘t Aa-dal Zuid. Waterschap Aa en Maas werkt hiervoor in projecten samen met gebiedspartners en betrokkenen uit de streek.