Planuitwerking voor hogere wateraanvoer en -doorvoer Astense Aa in Neerkant


De Astense Aa wordt gevoed met water uit het Kanaal van Deurne, ten zuidoosten van Neerkant. Waterschap Aa en Maas wil de beek bij de Scheper Jannebaan aanpassen voor een hogere wateraanvoer vanuit het kanaal en waterdoorvoer naar de Peelregio. We werken het plan hiervoor nu uit.

Het plan houdt verband met de werkzaamheden die Rijkswaterstaat gaat uitvoeren aan de Noordervaart. Die zijn nodig om in de droge zomerperiodes, als elke druppel telt in de Peel, meer water via de Peelkanalen de regio te laten instromen. Eerder hebben we samen met Waterschap Limburg de Peelkanalen op het extra water voorbereid. Nu doen we dat met de Astense Aa; voor de waterdoorvoer een belangrijke beek.

Traject van een kilometer in Neerkant

De Astense Aa stroomt vanuit Neerkant via Liessel en natuurgebied de Berken in Asten in de richting van Helmond. Bij Diesdonk komt de beek uiteindelijk samen met de Aa. Voor dit project ligt de focus op de beek in Neerkant vanaf de inlaat bij Kanaal van Deurne tot en met de weg Vuurlinie. Dat is een traject van ongeveer een kilometer.

Wateraanvoer Astense Aa 2
Blauwe stippellijn markeert het projectgebied

Planning en proces

De komende tijd werken we een aantal kansrijke ontwerpen uit met mogelijke maatregelen, zoals het verbreden van ‘het bakje’. We toetsen daarbij wat de effecten zijn van die maatregelen. Daarbij kijken we ook benedenstrooms naar stuw 275O nabij de Schansweg, en naar stuw 275JJ in de Koeweideloop aan de Molentjesdreef.

We betrekken in dit proces direct belanghebbenden zoals aangrenzende perceeleigenaren, gemeente Deurne en Staatsbosbeheer. Zo komen we tot een definitief ontwerp waarvoor een vergunning eigen dienst wordt aangevraagd. Het uitvoeren van de werkzaamheden staat nu op de planning voor eind 2024, begin 2025. Die planning kan nog wijzigen door onvoorziene omstandigheden.

Meer informatie

Actuele informatie over dit project is te vinden via www.aaenmaas.nl/astenseaa. Neem met vragen over dit bericht gerust contact op met projectleider Bart Engels, tel 06-51 58 87 53 of bengels@aaenmaas.nl.


Vragen? Neem contact op met:

Bart Engels

Bart Engels 2 Aa en Maas
Functie
projectleider
Telefoon
06 - 51 58 87 83
E-mail
bengels@aaenmaas.nl