Ecologische verbindingszone Leijgraaf - Het Schoor


Langs de Leijgraaf in Heeswijk-Dinther rondom Het Schoor leggen we een ecologische verbindingszone en een natuurvriendelijke oever aan. Ook lossen we enkele beheer- en onderhoudsknelpunten op.

Een ecologische verbindingszone is eigenlijk een nieuwe natuurstrook langs een beek of sloot. De natuurstrook heeft als doel natuurgebieden met elkaar te verbinden zodat planten en dieren meer leefruimte krijgen. Dat is goed voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit.

Locatie

Het projectgebied ligt in Heeswijk-Dinther rondom Het Schoor, tussen de Meerstraat en de Lariestraat.

kaart
Kaart: groene stippellijn geeft aan waar natuurstroken aangelegd gaan worden

Wat gaan we doen?

We gaan over een traject van 800 meter een ecologische verbindingszone en een natuurvriendelijke oever aanleggen. Dat doen we op gronden die we de afgelopen jaren verworven hebben.

Planning

In december 2023 starten we met de planvormingsfase om tot een inrichtingsvoorstel te komen. We hebben hiervoor contact met direct aanliggende perceeleigenaren en de gemeente. We streven ernaar na de zomervakantie van 2024 een voorlopig ontwerp te hebben. Die willen we delen tijdens een inloopbijeenkomst met de omgeving. Vooruitlopend op de daadwerkelijke inrichting gaan we begin volgend jaar nieuwe rasters plaatsen rondom de verworven percelen. Daarnaast kun je de komende tijd verschillende onderzoekers of landmeters in het veld zien.

Samenwerkingspartners en financiering

We voeren dit project samen met gemeente Bernheze uit. Een deel van de natuurlijke inrichting wordt door provincie Noord-Brabant gefinancierd.

logo provincie

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van EVZ Leijgraaf Het Schoor:

EVZ Leijgraaf Middelrode

leijgraaf_4

Ook bij de Leijgraaf benedenstrooms bij Middelrode en bovenstrooms bij gemeenten Uden en Meierijstad zijn plannen voor een ecologische verbindingszone.