Planvorming van start voor aanleg ecologische verbindingszone langs Leijgraaf in Heeswijk-Dinther


Waterschap Aa en Maas maakt samen met gemeente Bernheze plannen om een ecologische verbindingszone aan te leggen langs de Leijgraaf in Heeswijk-Dinther. In januari 2024 starten we met enkele onderzoeken in het veld en verzamelen informatie om tot een inrichtingsvoorstel te komen.

Een ecologische verbindingszone is eigenlijk een nieuwe natuurstrook langs een beek of sloot. De groene strook heeft als doel natuurgebieden met elkaar te verbinden zodat planten en dieren meer leefruimte krijgen. Dat is goed voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Met ecologische verbindingszones dragen we bij aan schone, gezonde en natuurlijke wateren.

Wat gaan we doen?

De locatie voor deze ecologische verbindingszone bevindt zich in Heeswijk-Dinther langs de Leijgraaf rondom Het Schoor, tussen de Meerstraat en de Lariestraat. Op een traject van 800 meter willen we onze eigen gronden natuurvriendelijk inrichten. Het gaat dan met name over het aanbrengen van flauwe oevers en creëren van natuurvriendelijke zones voor dieren en planten.

kaart
Kaart: groene stippellijn geeft de voorgenomen locaties voor de natuurstroken aan

Hoe gaan we te werk?

Het project bevindt zich in de planvormingsfase. Daarin verzamelen we informatie door veldonderzoeken en contacten met de gemeente en direct aanliggende eigenaren. We streven ernaar na de zomervakantie van 2024 een voorlopig ontwerp te hebben. Dat willen we delen tijdens een inloopbijeenkomst met de omgeving. Reacties op het voorlopig ontwerp nemen we, indien nodig, nog mee in het definitief ontwerp en daarna start de vergunningenprocedure. Onder de Omgevingswet zal voor dit project een vergunning eigen dienst gaan gelden. Als dat geregeld is, kunnen we het uitvoeren van de werkzaamheden voorbereiden. Op zijn vroegst starten de werkzaamheden begin volgend jaar. Deze planning kan nog wijzigen door omstandigheden.

Meer informatie

Bekijk de informatie op de pagina www.aaenmaas.nl/leijgraaf-schoor. Heb je nog vragen, neem gerust contact op met de projectleider Sander de Waard, tel: 06-41 27 49 65, sdewaard@aaenmaas.nl.