Deelprojecten


Beekherinrichten van de Aa vanaf de inlaat uit de Zuid-Willemsvaart tot aan de N279. Dit is circa 3,8 kilometer. Ook maken we stuw 201I passeerbaar voor vissen.

Beekherinrichten van de Aa vanaf de N279 tot aan de Koksebaan. Dit is ongeveer 3,6 kilometer. Ook maken we een ecologische verbindingszone langs ongeveer 1,6 kilometer van de Aa.

Beekherinrichten van de Boerdonkse Aa vanaf de N279 tot de uitmonding in de Aa. Dit is circa 2,1 kilometer.

Ook onderzoeken we of stuw 254B en gemaal 254BAA passeerbaar voor vissen gemaakt moet worden.

Zie ook www.aaenmaas.nl/blauwepoortlaarbeek.

De Goorloop tussen de Zuid-Willemsvaart en de N279, opgeknipt in twee delen:

Het zuidelijke deel stroomt van de Zuid-Willemsvaart tot iets ten noorden van de Beekseweg. Hier voeren we herinrichting uit voor ongeveer 1,6 kilometer en leggen we een ecologische verbindingszone (EVZ) aan van een halve kilometer.

Het noordelijke deel stroomt van de Herendijk tot aan de N279. Hier voeren we beekherinrichting uit voor ongeveer 1,6 kilometer en leggen we een EVZ aan van een halve kilometer.

Beekherinrichting langs ongeveer 8,3 kilometer en een ecologische verbindingszone (EVZ) van circa 5 kilometer langs de Aa. Ook maken we stuw 201H passeerbaar voor vissen. Hurkse loop; EVZ van circa 1 kilometer.

Beekherinrichting over 2,1 kilometer. Eerder is hier een waterberging en ecologische verbindingszone gerealiseerd. Er wordt onderzocht wat hier nog noodzakelijk is.

Beekherinrichting en ecologische verbindingszone langs ongeveer 4,2 kilometer van de Aa. In het centrum van Veghel is weinig ruimte voor het herinrichten van de beek. Hier wordt gekeken hoe we met zogenoemde stapstenen toch wat meer ruimte voor ecologie kunnen behalen in combinatie met beleving van de Aa.

Beekherinrichting van de Aa vanaf de A50 tot aan de kasteelmeander, ongeveer 6,2 kilometer. Ook leggen we een ecologische verbindingszone langs circa 4 kilometer van de Aa.