Nieuwsservice 30 maart 2023


logo-header
Nieuwsservice 30 maart 2023

Josan Meijers informateur waterschap Aa en Maas

2023-3-30-josan-meijers_1

Bij waterschap Aa en Maas is Josan Meijers voorgedragen als onafhankelijk extern (in)formateur. Zij gaat aan de slag met partijen om te komen tot een nieuwe coalitie. Zij is hiervoor, met instemming van alle partijen, gevraagd door Water Natuurlijk. Dit is na de waterschapsverkiezingen de grootste politieke fractie geworden met 8 zetels. Ernest de Groot, lijsttrekker van Water Natuurlijk: “Ik ben blij dat Josan Meijers deze klus wil klaren voor waterschap Aa en Maas. Gezien haar jarenlange ervaring in de politiek en als bestuurder heb ik het volste vertrouwen in een goede uitkomst”.

Waterschap Aa en Maas heet 16 nieuwe bestuurders welkom

2023-3-29-nieuw-algemeen-bestuur-aa-en-maas_2

Bij de installatie van het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas verwelkomde dijkgraaf Mario Jacobs vandaag 16 nieuwe bestuurders. Het gaat om 15 nieuw gekozen kandidaten en één nieuw lid vanuit de geborgde zetels. De gemiddelde leeftijd van het bestuur is 56 jaar. Het jongste lid is 32 , de oudste 76. Vandaag legden de nieuwe kandidaten de eed af. Vanaf volgende week starten alle leden met het introductieprogramma. Ook de coalitievorming is gestart.

Zorgen om das en dijk, en...spoorwegen! Onze dijkbeheerder Sjaak Daverveld legt uit aan DTV, NPO Radio 1 en het NOS

Sjaak Daverveld

Het zal je niet ontgaan zijn; Nederland is in de ban van de das. Dassen leggen al dagen het treinverkeer plat tussen Den Bosch en Eindhoven vanwege een dassenburcht in Esch. Maar ook in Friesland zorgen graafactiviteiten van dassen voor langdurige treinuitval. Dassen tunnelen onder het spoor, wat de kans op gevaarlijke verzakkingen vergroot. Er was veel media-aandacht hiervoor, en ook in ons werkgebied. Want ook wij hebben te maken met een groeiend aantal dassenburchten in onze dijk. Als we niets doen kan dit leiden tot een dijkdoorbraak en overstroming. Onze dijkbeheerder Sjaak Daverveld nam vrijdag 24 maart journalisten van de NOS en DTV Nieuws mee op pad op de Maasdijk in Megen. Dit zorgde ervoor dat we zowel in het NOS Journaal van vrijdag 24 maart 18.00 uur en 20.00 uur waren!

Aa en Maas zwaait 15 algemeen bestuursleden uit

2023-3-27-overhandiging-roemer_1

“Met ruimte en respect voor ieders mening hebben we vraagstukken besproken en beslissingen genomen. Dit werkte heel prettig en gaf blijk van ieders bestuurlijke en deskundige kwaliteiten. Ik hoop met het nieuwe bestuur op weer zo’n prettige samenwerking.” Met deze woorden nam dijkgraaf Mario Jacobs vandaag afscheid van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas van de afgelopen vier jaar. Vijftien leden keren, na de verkiezingen, niet terug. Dat geldt ook voor Paul van der Krabben, de nestor van het algemeen bestuur.

Toekomst bakenbomen in project Meanderende Maas

Meanderende MAas

Project Meanderende Maas gaat de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot de sluis bij Lith versterken, de rivier meer ruimte geven aan zowel Gelderse als Brabantse zijde en het gebied ontwikkelen. Dat is nodig om bewoners en ondernemers te beschermen tegen hoogwater. Wij zijn een van de tien projectpartners en trekker van het project. Er is zorg over de aanvraag van een kapvergunning door waterschap Aa en Maas bij de gemeente Oss in verband met dit dijkversterkingsproject. In dit artikel geven we meer informatie over de toekomst van de bakenbomen in projectgebied Meanderende Maas.

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen Aa en Maas bekend

2023-3-23-definitieve-uitslag-verkiezingen_1

Vanmorgen is tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau de definitieve verkiezingsuitslag van waterschap Aa en Maas vastgesteld. Het aantal zetels per partij, zoals bekend gemaakt bij de voorlopige uitslag, blijft ongewijzigd. Ook de gekozen bestuurders zijn nu bekend. Twee kandidaten, een van de BBB en een van de Partij voor de Dieren, hebben voldoende voorkeurstemmen gehaald om toch een zetel te krijgen in het algemeen bestuur.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf je dan uit via onderstaande link.