Waterschap Aa en Maas heet 16 nieuwe bestuurders welkom


29 maart 2023

Bij de installatie van het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas verwelkomde dijkgraaf Mario Jacobs vandaag 16 nieuwe bestuurders. Het gaat om 15 nieuw gekozen kandidaten en één nieuw lid vanuit de geborgde zetels. De gemiddelde leeftijd van het bestuur is 56 jaar. Het jongste lid is 32 , de oudste 76. Vandaag legden de nieuwe kandidaten de eed af. Vanaf volgende week starten alle leden met het introductieprogramma. Ook de coalitievorming is gestart.

Nieuw algemeen bestuur waterschap Aa en Maas.

Introductie en coalitie

De komende maand zit het algemeen bestuur allesbehalve stil. Zo starten vandaag ook de onderhandelingsgesprekken om tot een coalitie te komen. Het streven is dat dit proces eind april is afgerond. Of dit lukt, is afhankelijk van hoe de gesprekken lopen en de partijen elkaar weten te vinden. Daarnaast begint volgende week het introductieprogramma. Op verschillende manieren maakt het bestuur kennis met het werk van ons waterschap. Zo worden ze geïnformeerd over de organisatie, financiën en integriteit, en bezoeken ze een rioolwaterzuivering en diverse projecten zoals een dijkversterkingsproject.

Wat doet het algemeen bestuur?

Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van Aa en Maas en bestaat grotendeels uit leden van politieke partijen. In totaal telt het bestuur 30 leden waarvan er 26 gekozen zijn en vier geborgde zetels. Samen nemen zij beslissingen over wat we als waterschap doen en hoe we onze taken uitvoeren. Deze beslissingen nemen zij tijdens de ongeveer acht vergaderingen per jaar. Dijkgraaf Mario Jacobs leidt deze vergaderingen als voorzitter van het algemeen bestuur. De vergaderingen zijn openbaar dus iedereen kan hierbij aanwezig zijn.

Verdeling bestuurders waterschap Aa en Maas over het werkgebied.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice