Aa en Maas zwaait 15 algemeen bestuursleden uit


27 maart 2023

“Met ruimte en respect voor ieders mening hebben we vraagstukken besproken en beslissingen genomen. Dit werkte heel prettig en gaf blijk van ieders bestuurlijke en deskundige kwaliteiten. Ik hoop met het nieuwe bestuur op weer zo’n prettige samenwerking.” Met deze woorden nam dijkgraaf Mario Jacobs vandaag afscheid van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas van de afgelopen vier jaar. Vijftien leden keren, na de verkiezingen, niet terug. Dat geldt ook voor Paul van der Krabben, de nestor van het algemeen bestuur.

Paul van der Krabben krijgt, volgens eeuwenoude waterschapstraditie, de Roemer uitgereikt door dijkgraaf Mario Jacobs. Dit zijn speciale gelegenheidsglazen met een rijke historie voor waterschappen.

Al 27 jaar algemeen bestuurslid

Van der Krabben zet zich al 27 jaar, namens de geborgde zetels voor bedrijven, in voor het waterschap. In die periode heeft hij veel meegemaakt. Bijvoorbeeld de verschuiving van focus op water afvoeren naar water vasthouden. “Waar eerst alleen aandacht was voor droge voeten is de droogte de afgelopen jaren even belangrijk geworden. Er is een betere balans ontstaan  tussen bedrijfsleven en natuur”. Want zegt Van der Krabben: “Ik doe dit werk zodat ook de generaties na ons een leefbare aarde aangeboden krijgen”. Waar Van der Krabben trots op is? “Dat we de laatste jaren steeds meer hebben geïnvesteerd in het terugbrengen van de CO2 uitstoot. Vrijwel op al onze rioolwaterzuiveringen liggen zonnepanelen. En op de grote dijkversterkingsprojecten die ons moeten beschermen tegen het extreme weer waar we steeds vaker mee te maken krijgen”. En Van der Krabben wil toch ook nog even kwijt er blij mee te zijn dat waterschap Aa en Maas een van de laagste belastingtarieven van Nederland heeft.

Samenwerking

Over de samenwerking binnen het algemeen bestuur zegt Van der Krabben: “Ik ben heel trots op de bestuurscultuur die we hebben opgebouwd bij Aa en Maas. Het is gelukt om alle moeilijke vraagstukken bespreekbaar te maken. Het ging nooit over de politiek maar altijd over de inhoud. Dus altijd op de bal, nooit op de persoon!”

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice