Nieuwsservice 7 juli 2022


logo-header
Nieuwsservice 7 juli 2022

Onderzoek naar mogelijkheden windmolens bij rioolwaterzuivering Land van Cuijk

2022-07-07-nieuwsbericht-windmolens

In 2030 willen we net zoveel duurzame energie produceren als dat we verbruiken. Dat kan door gebruik te maken van zon- en windenergie. Inmiddels hebben we op al onze locaties waar dat mogelijk is zonnepanelen geplaatst. Dit levert nog niet voldoende duurzame energie op. We onderzoeken daarom of dit met windmolens wel haalbaar is.

Droge voeten op de basisschool

Klimaatlessen basisscholen

Wat kun je zelf doen om wateroverlast te voorkomen? We lieten het leerlingen van diverse basisscholen in de gemeenten Helmond en Laarbeek tijdens klimaatlessen ontdekken aan de hand van de watertafel. Centraal tijdens de lessen stond het veranderende klimaat en hoe we ons daartegen kunnen beschermen.

Laat vissen niet stikken

Vissterfte

De afgelopen tijd kregen we meldingen over dode vissen op verschillende plekken in ons werkgebied. Hoe komt dat? Hoe zetten we ons in om de vissen lucht te geven? En wat kun je zelf doen? We leggen het graag uit.

Collega Wim van der Hulst doet onderzoek naar diergeneesmiddelen op waterkwaliteit

Wim van der Hulst_2

Zijn diergeneesmiddelen een probleem voor de waterkwaliteit? En zo ja: waar dan? Het zijn vragen waar we tot voor kort nauwelijks antwoord op konden geven. Nu wel, dankzij het gezamenlijke onderzoek van waterschappen, provincie, de drinkwatersector en kennisinstituten.

Waterbericht juni: aandacht voor het droge zuidoosten

grondwaterstanden

Extreme piekbuien afgewisseld met droogte. Juni was wispelturig. Positief is dat grondwaterstanden niet sterk dalen terwijl dat meestal wel zo is in deze tijd van het jaar. Sterker nog, heel wat peilbuizen laten zelfs een (tijdelijke) stijging van het grondwater zien. Maar in het zuidoosten van ons werkgebied blijven de grondwaterstanden achter, is de bodem een stuk droger en vallen sommige sloten en beken droog.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf je dan uit via onderstaande link.