Waterbericht juni: aandacht voor het droge zuidoosten


4 juli 2022

Extreme piekbuien afgewisseld met droogte. Juni was wispelturig. Positief is dat grondwaterstanden niet sterk dalen terwijl dat meestal wel zo is in deze tijd van het jaar. Sterker nog, heel wat peilbuizen laten zelfs een (tijdelijke) stijging van het grondwater zien. Maar in het zuidoosten van ons werkgebied blijven de grondwaterstanden achter, is de bodem een stuk droger en vallen sommige sloten en beken droog. Daar treffen we maatregelen. En we blijven overal werken aan het opbouwen van de ‘watervoorraad’ voor de zomer als het weer droog is.

Hoe staat ons watersysteem ervoor?

Juni was wispelturig. De ene dag liggen we op een handdoek in de tuin met 25 graden en dan ineens is het code geel vanwege zware (onweers)buien. De wispelturigheid van het klimaat is om gek van te worden. In het grootste deel van Oost-Brabant is de grondwaterstand normaal voor de tijd van het jaar. De buien in juni hebben het grondwater aangevuld. Hierdoor is het grondwaterpeil ongeveer gelijk aan die van mei. Alleen in het zuiden van ons werkgebied blijven de grondwaterstanden achter. Positief is dat grondwaterstanden niet sterk dalen terwijl dat meestal wel zo is in deze tijd van het jaar.

grondwaterstanden 4 juli 2022
grondwaterstanden 4 juli 2022

Sloten en beken

Op de meeste plekken voeren we maximaal water aan om de sloten en beken van water te kunnen blijven voorzien. In het zuiden van ons werkgebied, het gebied rond Boekel en Venhorst en in het gebied van de Raam vallen sloten en beken droog. Dit zijn meestal de bovenlopen, maar op sommige plekken vallen ook de grotere sloten en beken droog.

Bodem en beregenen

In het grootste deel van ons werkgebied is de bodem niet of nauwelijks droger geworden. In het zuidoostelijk deel van het gebied is de bodem wel een stuk droger. Daarom stelden we per 22 juni een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in.

Waterkwaliteit

Meldingen van blauwalg blijven beperkt tot enkele gevallen in geïsoleerd water zoals vijvers en poelen. In het weekend van 25 en 26 juni waren er veel dode vissen in de Leijgraaf in Heeswijk Dinther. Ook op andere plekken werden dode vissen gevonden.

Blijven werken aan watervoorraad en wateraanvoer

We blijven inzetten op het conserveren van water om een watervoorraad op te bouwen. Hiermee gaan we de komende zomer de droogte tegen.

  • Per 22 juni geldt een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor het zuidoostelijk deel van ons werkgebied. Hier mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.
  • We houden zoveel mogelijk water vast zonder wateroverlast te veroorzaken. Op en rond de hoge gronden, drogere delen en rond natuurgebieden staan stuwen altijd zeer hoog. De peilen zijn in het voorjaar op een enkel geval na niet verlaagd. We houden de peilen het hele jaar zo hoog mogelijk. We kijken kritisch waar het peil nog hoger kan, zeker als het droger wordt.
  • Via onze wateraanvoer kanalen laten we al maanden lang maximaal water ons gebied instromen. Dit is helaas niet voldoende om aan alle watervraag te voldoen. Met name in het zuiden van ons werkgebied is de behoefte groter dan het aanbod. We hebben daarom maatregelen genomen om het water zo te verdelen dat het beschikbare water stroomt naar de gebieden die het het hardst nodig hebben. Meer details lees je in het uitgebreide waterbericht.
  • Als we zien dat het waterpeil in een sloot of beek te ver weg zakt doordat er water het gebied uitstroomt via vistrappen, dan zetten we deze dicht. Dit is een kritische afweging tussen water vasthouden en vissen de kans te geven stroomopwaarts te migreren. Op enkele plekken hebben we vistrappen tijdelijk dichtgezet.

Vooruitblik juli

Na een natte en droge juni verwachten we que temperatuur een normale start van juli. Op een enkele bui na blijft het droog. Ook op de langere termijn is de verwachting dat het weerbeeld niet veel af zal wijken van normaal. Een zeer droge periode lijkt niet aannemelijk. We verwachten een stabiel watersysteem. We blijven aandacht houden voor het zuidoostelijk deel van ons werkgebied, waar momenteel een verbod voor onttrekken uit oppervlaktewater geldt.

Blijf altijd op de hoogte