Collega Wim van der Hulst doet onderzoek naar diergeneesmiddelen op waterkwaliteit


6 juli 2022

Zijn diergeneesmiddelen een probleem voor de waterkwaliteit? En zo ja: waar dan? Het zijn vragen waar we tot voor kort nauwelijks antwoord op konden geven. Nu wel, dankzij het gezamenlijke onderzoek van waterschappen, provincie, de drinkwatersector en kennisinstituten zoals KWR en STOWA.

Wij hebben gezamenlijk de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar het effect van diermedicatie op ons water. Onze collega Wim van der Hulst, adviseur waterkwaliteit, vertelt in deze video hoe de onderzoekers te werk zijn gegaan.

Video over effect van diermedicatie op ons water

Hieronder zie je de video met onder andere onze collega Wim van der Hulst over de resultaten van het onderzoek naar het effect van diergeneesmiddelen op onze waterkwaliteit.

Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit hebben Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten gezamenlijk gewerkt aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en in de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Over alle projecten zijn korte projectfilms gemaakt met de belangrijkste resultaten.

Meer weten over factoren die invloed hebben op waterkwaliteit? Kijk dan op Kennisimpuls Waterkwaliteit | STOWA.