Droge voeten op de basisschool


7 juli 2022

Wat kun je zelf doen om wateroverlast te voorkomen? We lieten het leerlingen van diverse basisscholen in de gemeenten Helmond en Laarbeek tijdens klimaatlessen ontdekken aan de hand van de watertafel. Centraal tijdens de lessen stond het veranderende klimaat en hoe we ons daartegen kunnen beschermen.

De lessen werden afgelopen maanden namens waterschap Aa en Maas gegeven door Schoolpleinadvies en SNK Outdoor Speel- en sportplaatsen.

Klimaatlessen eyeopener

Met een gieter zorgden de leerlingen tijdens de les voor een wolkbreuk én veel wateroverlast in de klimaatbestendige stad op de watertafel. De leerlingen gingen vervolgens onder begeleiding aan de slag om weer droge voeten te krijgen. Ze vervingen stenen door groen, legden groene daken aan, vingen water op in sloten en lieten het gemaal water afvoeren. Thema’s als wateroverlast, klimaatadaptatie, droogte en hitte kwamen aan bod. Voor veel leerlingen was de les een eyeopener. Hopelijk vertellen ze hun ouders dat er echt meer groen in de tuin nodig is!

De foto is genomen tijdens een klimaatles bij basisschool Dalton-Kindcentrum Talentrijk in Helmond.

Klimaatlessen basisscholen
Leerlingen van basisschool Dalton-Kindcentrum Talentrijk in Helmond