Nieuwsservice 22 december 2022


logo-header
Nieuwsservice 22 december 2022

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Collega's-proosten

We wensen je namens alle medewerkers, directie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur van Aa en Maas fijne, warme, liefdevolle feestdagen🎅🌲 en een spetterend💦2023!✨

Stemmen voor water door de eeuwen heen

100 jaar waterschap december 2022

Nu stem jij voor het bestuur van een waterschap. Maar vroeger was dat heel anders. Wie land had, had letterlijk en figuurlijk een stem. Een paar landeigenaren betaalden voor de veiligheid van iedereen. Heel aardig zou je zeggen, maar ze hadden wel hun eigen agenda en daarbij hielden ze weinig rekening met de belangen van anderen. Mensen die geen land hadden, mochten niet stemmen.

Vissen moeten zwemmen

vislift2

In veel beken liggen stuwen. Met een stuw regelen we de waterstand in een sloot of beek in droge en in natte tijden. Stuwen vormen alleen voor vissen een obstakel in hun leefgebied. Zij kunnen zich niet verder verplaatsen en die bewegingsruimte hebben ze wel nodig. Bijvoorbeeld om voedsel te zoeken of om een plekje te vinden in het paaiseizoen. Daarom leggen we bij bijna alle stuwen in de Aa zogenaamde vispassages aan. Die zijn er in allerlei vormen en maten. We zetten een aantal voor je op een rij.

Geef voor 1 februari de opgave grondwateronttrekking aan ons door

Waterpomp

Heb je een vergunning voor het onttrekken van grondwater of een bedrijfswaterplan? Dan is het weer tijd om de hoeveelheid onttrokken grondwater door te geven. Dit kan makkelijk en snel via ons online opgaveformulier. Hiervoor heb je DigiD of eHerkenning nodig. Je ontvangt hier ook nog een brief over in de eerste week van januari. Daar staat ook het nummer van de vergunning en/of melding in. Let op: ook als je geen grondwater hebt onttrokken, moet je opgave doen. In dat geval vul je 0 in.

Inloopbijeenkomst over plannen Sint Jansbeek

Sint Jansbeek bij Groeningen

Benieuwd hoe de Sint Jansbeek tussen Vierlingsbeek en de Maas bij Sambeek ingericht gaat worden? De plannen voor de herinrichting liggen vanaf 19 december 2022 ter inzage. Op maandag 9 januari 2023 organiseert waterschap Aa en Maas een inloopbijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden om de plannen te bekijken. De inloopbijeenkomst vindt plaats in MFA Knillus in Vortum-Mullem van 16.00 tot 19.30 uur en geeft gelegenheid om vragen te stellen.

Collega Hanneke Kloosterboer 4e geworden in verkiezing Ambtenaar van het Jaar

Hanneke Kloosterboer 4e AvhJ_1

Onze beleidsadviseur Waterveiligheid Hanneke Kloosterboer is 4e geworden in de verkiezing Ambtenaar van het Jaar 2022. Daar zijn we als organisatie super trots op. Wat het extra speciaal maakt dat Hanneke in de finale zat? Van de 100 genomineerden waarvan er 9 uit de waterwereld kwamen, is zij de enige uit de watersector die nog was overgebleven in de top 12.

16 december vergadering algemeen bestuur

Pettelaarpark

Op vrijdag 16 december vergadert ons algemeen bestuur om 14.00 uur. De vergadering is in vergaderzaal 4.29 van het Waterschapshuis in ’s-Hertogenbosch. Je kunt de vergadering ook volgen via een livestream.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf je dan uit via onderstaande link.