Met de huifkar op pad in Aa-dal Zuid


29 september 2022

Sinds het voorjaar werken we aan de herinrichting van de Aa en de Kleine Aa in Asten en Someren. Voorbijgangers hebben de grote graafmachines de afgelopen tijd vast gespot. Maatregelen zijn nodig voor een klimaatbestendiger en natuurvriendelijker beekdal. Op woensdag 28 september namen belangstellenden van dichtbij een kijkje.

We leidden omwonenden en andere geïnteresseerden in een huifkar rond in het werkgebied. De route voerde naar het kassengebied langs de Aa. Op de Kanaalweg ter hoogte van onze rioolwaterzuivering in Asten stopte de huifkar langs de weg en volgde een wandeling naar de bouwplaats. Hier legden onze collega's en aannemer Van den Biggelaar Grond- en waterbouw uit wat er is gedaan en waarom deze werkzaamheden nodig zijn.

Kronkelende Aa

De afgelopen maanden verzetten we veel werk. Over ruim 8 kilometer is de Aa heringericht. Beelden laten zien hoe de Aa weer door het landschap kronkelt. Aan de ene zijde is op sommige plekken een piekbed aangelegd. Dat geeft ruimte voor het extra water bij hevige regenbuien. Aan de andere kant is een groene oever: een fijne leefomgeving voor planten en dieren. Zodra het kan, zaaien we de oevers in. Daar is het nu nog te nat voor.

Momenteel zijn de graafmachines nog bezig met het allerlaatste grondwerk. De komende weken sluiten we de afwateringssloten van de agrarische percelen aan op de Aa. Daarnaast vervangen en automatiseren we stuwen en leggen we vispassages aan. Naar verwachting is het werk begin 2023 echt klaar.

Beekerloop

Op vrijdag 23 september namen ook de organisaties die in de ontwerpfase van het project nauw betrokken waren een kijkje. Niet alleen bekeken ze het werk bij de Aa, ook gingen ze langs bij de Beekerloop. We verbreedden de beek op enkele plekken, vervingen een aantal duikers en legden onlangs nog een nieuwe vistrap aan. De werkzaamheden hier duren naar verwachting nog tot en met november.

Klimaatbestendig en natuurvriendelijk

We voeren de werkzaamheden bij de Aa en de Beekerloop uit om de omgeving beter te beschermen tegen weersextremen. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met afwisselende periodes van droogte en flinke regenbuien. Daarnaast verbeteren we de biodiversiteit. Dat is nodig voor schoon en gezond water.

Meer informatie over de projecten vind je op www.aaenmaas.nl/beekdalzuid en www.aaenmaas.nl/beekerloop.