Beekerloop


De Beekerloop ligt ten noorden van de kern Asten. De loop voert water af en heeft een ecologische functie. Op de Beekerloop is een rioolwateroverstort aangesloten. Valt er in een korte periode veel regen, dan stroomt het riool vol en opent de noodklep. De woonwijk vlak bij de Beekerloop heeft daardoor soms overlast van vervuild water. Het waterschap en de gemeente Asten willen dit probleem verminderen en tegelijkertijd de loop natuurvriendelijker en klimaatbestendiger inrichten.

Dit project is onderdeel van Onweerstaanbaar Asten.

Locatie

De Beekerloop ligt in het noordwesten van Asten, binnen en buiten de bebouwde kom. De waterloop stroomt door de gemeente Asten naar de A67 en komt uit in de Aa. Dit deelproject is onderdeel van het overkoepelende project ’t Aa-dal Zuid.

Wat gaan we doen?

  • We verbreden het profiel van de Beekerloop;
  • We passen stuwen en duikers aan, zodat er meer water door de loop kan en het snel wegstroomt;
  • We zorgen ervoor dat er geen extra verdroging plaatsvindt;
  • We versterken de ecologische functie van de Beekerloop;
  • We leggen vispassages aan, zodat vissen om de stuwen heen kunnen zwemmen.

Start werkzaamheden

Bekijk het overzicht

Praatplaat_Beekerloop_def-01

Dit overzicht (pdf, 5.1 MB) geeft een goed beeld waar we aan de slag gaan en wat we daar gaan doen.

Planning

De aannemer is in maart 2022 gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden en rondt deze naar verwachting in november 2022 af.

Tip! Download de BouwApp

De_BouwApp_QR-code
Volg de werkzaamheden van de aannemer voor de Beekerloop. Download gratis de BouwApp in de Appstore of Playstore. Type in de zoekbalk 'Beekerloop' en selecteer het project. Klik op 'Volgen'. Je ontvangt foto’s en berichten over de voortgang van het werk en mijlpalen die we bereiken. En  je kunt ook via de app vragen stellen aan de omgevingsmanager.

Wat hebben we gedaan?

Na de hevige regenval en wateroverlast in juni 2016, legden we alvast een afsluiter aan die de situatie verbeterde. Hiermee sturen we water naar de Voordeldonkse Broekloop, die uitkomt op de Aa. Zo zorgen we ervoor dat er niet te veel water naar de Beekerloop gaat.

Alle onderzoeken zijn uitgevoerd, waaronder bodem-, archeologie-, flora en fauna-onderzoek. De ontwerpschets is besproken met de omgeving. Daarna is het projectplan Waterwet opgesteld, ter inzage gelegd en tijdens een digitale informatiebijeenkomst in maart 2021 toegelicht.

Het aanbestedingstraject voor de aannemer is in december 2021 afgerond. De opdracht is gegund aan aannemer Van den Biggelaar Grond- en waterbouw.

Op 12 april 2022 hielden we ter voorbereiding op de uitvoering een inloopbijeenkomst voor inwoners in het gemeentehuis van Asten.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Asten

Dit project wordt gefinancierd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Logo-Provincie-1530x852

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Beekerloop:

't Aa-dal Zuid

Beek de Aa en de rotonde vanuit de lucht

Een klimaatbestendig beekdal, waar functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar versterken. Dat is het doel van project ‘t Aa-dal Zuid.

Beekdalontwikkeling 't Aa-dal Zuid

Stuw bij beek de Aa

Waterschap Aa en Maas wil het beekdal van de Aa en Kleine Aa klimaatbestendiger maken. Dit doen we als onderdeel van het overkoepelende project 't Aa-dal Zuid.

Slievense Loop

De beek de Slievense Loop

De Slievense Loop voert water af. Aan het begin van de loop zit een rioolwateroverstort die bij hevige neerslag vol loopt met als gevolg dat de noodklep open gaat. Dit zorgt voor overlast van vervuild water. We voeren maatregelen uit om deze problemen te verkleinen.

Contact

Ingrid Rijkers

Foto van projectmanager Ingrid Rijkers
Functie
Projectmanager
Telefoon
06- 20 84 45 41
E-mail
irijkers@aaenmaas.nl

Daan Seuntjens

Daan Seuntjens
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06 - 38 21 84 71
E-mail
dseuntjens@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief