Beekerloop


De Beekerloop ligt ten noorden van de kern Asten. De loop voert water af en heeft een ecologische functie. Op de Beekerloop is een rioolwateroverstort aangesloten. Valt er in een korte periode veel regen, dan stroomt het riool vol en opent de noodklep. De woonwijk vlak bij de Beekerloop heeft daardoor soms overlast van vervuild water. Het waterschap en de gemeente Asten willen dit probleem verminderen en tegelijkertijd de loop natuurvriendelijker en klimaatbestendiger inrichten.

Dit project is onderdeel van Onweerstaanbaar Asten.

Digitale informatiebijeenkomst

Bent u benieuwd naar meer uitleg over de ontwerpen voor de Beekerloop? Kijk de digitale informatiebijeenkomst terug van 11 maart 2021. De uitgewerkte vragen en antwoorden kunt u downloaden (pdf, 212 kB).

Locatie

De Beekerloop ligt in het noordwesten van Asten, binnen en buiten de bebouwde kom. De loop stroomt door de gemeente Asten naar de A67 en komt uit in de Aa. Dit deelproject is onderdeel van het overkoepelende project ’t Aa-dal Zuid.

Wat gaan we doen?

  • We verbreden het profiel van de Beekerloop;
  • We passen stuwen en duikers aan, zodat er meer water door de loop kan en het snel wegstroomt;
  • We zorgen ervoor dat er geen extra verdroging plaatsvindt;
  • We versterken de ecologische functie van de Beekerloop;
  • We leggen vispassages aan, zodat vissen om de stuwen heen kunnen zwemmen.

Planning

In december is het aanbestedingstraject voor een aannemer afgerond. In opdracht van Waterschap Aa en Maas zal aannemer Van den Biggelaar de werkzaamheden uitvoeren. Daarvoor moet nog een aantal zaken worden voorbereid. We starten begin 2022 met de werkzaamheden en verwachten deze medio 2022 af te ronden.

Wat hebben we gedaan?

Na de hevige regenval en wateroverlast in juni 2016, legden we alvast een afsluiter aan die de situatie verbeterde. Hiermee sturen we water naar de Voordeldonkse Broekloop, die uitkomt op de Aa. Zo zorgen we ervoor dat er niet te veel water naar de Beekerloop gaat. Alle onderzoeken zijn uitgevoerd, waaronder bodem-, archeologie-, flora en fauna-onderzoek. Daarnaast is een ontwerpschets gemaakt en besproken met de omgeving. Daarna is het Projectplan Waterwet opgesteld en ter inzage gelegd. Het Projectplan is besproken tijdens een digitale informatiebijeenkomst.

Het Projectplan is nu definitief vastgesteld en voorziet in een ontwerp voor meer ruimte in de Beekerloop. Dit zorgt voor een goede waterafvoer en een natuurvriendelijke omgeving.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Asten

Dit project wordt gefinancierd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Logo-Provincie-1530x852

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Beekerloop:

't Aa-dal Zuid

Beek de Aa en de rotonde vanuit de lucht

Een klimaatbestendig beekdal, waar functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar versterken. Dat is het doel van project ‘t Aa-dal Zuid.

Beekdalontwikkeling 't Aa-dal Zuid

Stuw bij beek de Aa

Waterschap Aa en Maas wil het beekdal van de Aa en Kleine Aa klimaatbestendiger maken. Dit doen we als onderdeel van het overkoepelende project 't Aa-dal Zuid.

Slievense Loop

De beek de Slievense Loop

De Slievense Loop voert water af. Aan het begin van de loop zit een rioolwateroverstort die bij hevige neerslag vol loopt met als gevolg dat de noodklep open gaat. Dit zorgt voor overlast van vervuild water. We voeren maatregelen uit om deze problemen te verkleinen.

Contact

Ingrid Rijkers

Foto van projectmanager Ingrid Rijkers
Functie
Projectmanager
Telefoon
06- 2084 4541
E-mail
irijkers@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief