Beekerloop


De Beekerloop ligt ten noorden van de kern Asten. De beek voert water af en heeft een ecologische functie. Op de Beekerloop is een rioolwateroverstort aangesloten. Als in een korte periode veel regen viel, stroomde het riool vol en opende de noodklep. De woonwijk vlakbij de Beekerloop had daardoor soms overlast van vervuild water. In 2022 voerden we samen met gemeente Asten maatregelen uit om die overlast te verminderen. En om de beek klimaatbestendig en natuurvriendelijk in te richten.

Locatie

De Beekerloop ligt in het noordwesten van Asten, binnen en buiten de bebouwde kom. De beek stroomt door de gemeente Asten naar de A67 en komt uit in de Aa.

Schets_Praatplaat_Beekerloop-01

Wat hebben we gedaan?

  • We verbreedden over een traject van 2 kilometer het profiel van de Beekerloop. Het extra water bij piekbuien heeft daardoor meer ruimte;
  • We automatiseerden 6 stuwen zodat we sneller kunnen reageren op een veranderend waterpeil.
  • We vervingen 6 duikers voor een betere doorstroming van het water;
  • We legden over een traject van 1,5 kilometer natuurvriendelijke oevers aan. En we legden 6 nieuwe vispassages aan bij stuwen, zodat vissen en onderwaterdieren meer leefruimte hebben. Dit alles ter verbetering van de biodiversiteit.

Planning

De werkzaamheden aan de Beekerloop zijn in november 2022 afgerond.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Asten

Dit project is uitgevoerd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Logo-Provincie-1530x852

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Beekerloop:

't Aa-dal Zuid

Beek de Aa en de rotonde vanuit de lucht

Een klimaatbestendig beekdal, waar functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar versterken. Dat is het doel van project ‘t Aa-dal Zuid.

Slievense Loop

De beek de Slievense Loop

De Slievense Loop voert water af. Aan het begin van de loop zit een rioolwateroverstort die bij hevige neerslag vol loopt met als gevolg dat de noodklep open gaat. Dit zorgt voor overlast van vervuild water. We voeren maatregelen uit om deze problemen te verkleinen.

Contact

Leon van Hoften

Leon van Hoften 2 Aa en Maas
Functie
Projectmanager
Telefoon
06- 43 98 25 07
E-mail
lvanhoften@aaenmaas.nl

Daan Seuntjens

Daan Seuntjens 2 Aa en Maas
Functie
Junior projectleider
Telefoon
06 - 38 21 84 71
E-mail
dseuntjens@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.