Slievense Loop


De Slievense Loop ligt ten noorden van de kern Someren en voert water af. Aan het begin van de loop, tussen de woonwijk Someren-Noord en het landelijk gebied, zit een rioolwateroverstort. Als er in een korte tijd veel regen valt, stroomt het riool vol en gaat de noodklep open. Dit zorgt voor overlast van vervuild water in de woonwijk en bij boeren. Waterschap Aa en Maas voert samen met de gemeente Someren maatregelen uit om de problemen te verkleinen.

Nieuws

Nieuwsbrieven

Meer nieuwsbrieven 't Aa-dal Zuid

Ontwerp-projectplan Herinrichting Slievense Loop

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 9 mei 2023 het ontwerp-projectplan Herinrichting Slievense Loop vastgesteld. De inzagetermijn loopt van 12 mei 2023 tot en met 23 juni 2023. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen op het plan. Welke mogelijkheden hiervoor zijn, lees je bij de gepubliceerde stukken op www.officielebekendmakingen.nl. Ook vind je het ontwerp-projectplan op deze pagina onder Documenten.

Impressie uitvoering Aa-dal Zuid

Een impressie van de uitvoering aan de Beekerloop, de Aa, Kleine Aa en Slievense Loop (aanleg bassins) in Asten en Someren.

Locatie

De Slievense Loop begint in Someren-Noord en komt uit in de gemeente Someren in de Kleine Aa . In totaal is de beek ongeveer 2,1 kilometer lang. Het deelproject is onderdeel van het overkoepelende project ’t Aa-dal Zuid.

Hoe werken de bassins?

Wat doen we?

  • We verbreden de Slievense Loop;
  • We verbreden stuwen en duikers, zodat er meer water door de Slievense Loop kan;
  • We maken afspraken over beheer en onderhoud zodat het onderhoud toekomstbestendig is.

Planning

Fase 1 is afgerond. Nu zijn we bezig met fase 2: de herinrichting van de Slievense Loop in het landelijk buitengebied. Het ontwerp-projectplan Waterwet ligt ter inzage tot en met 23 juni 2023. We verwachten na de zomervakantieperiode te starten met de aanbesteding voor een aannemer.

Wat hebben we gedaan?

  • We hebben een ontwerp gemaakt van de maatregelen voor zowel de verbreding van de Slievense Loop als de waterbuffers. Ook maakten we hydrologische berekeningen om de effecten van de maatregelen te bepalen.
  • Het projectplan van het eerste deel van de werkzaamheden (het verbreden van de watergang, stuwen en duikers) lag in 2019 ter inzage.
  • In 2021 legden we naast het bestaande bassin twee nieuwe bassins aan, aan de rand van de woonwijk. We koppelden het hemelwater uit de wijk af van het riool en leidden dit naar het bassin. En we verbeterden het bestaande bassins dat uitkomt op de Slievense Loop. Medio 2022 verrichtte de aannemer de laatste werkzaamheden hieraan.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Someren
  • ZLTO en individuele boeren
  • Wijkbewoners Someren-Noord

Dit project is mede gefinancierd door de provincie Noord-Brabant.

Logo-Provincie-1530x852 (2)

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Slievense Loop:

't Aa-dal Zuid

De sloot de Aa en de rotonde vanuit de lucht

Een klimaatbestendig beekdal, waar functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar versterken. Dat is het doel van project ‘t Aa-dal Zuid.

Contact

Leon van Hoften

Leon van Hoften 2 Aa en Maas
Functie
Projectmanager
Telefoon
06- 43 98 25 07
E-mail
lvanhoften@aaenmaas.nl

Daan Seuntjens

Daan Seuntjens 2 Aa en Maas
Functie
Junior projectleider
Telefoon
06 - 38 21 84 71
E-mail
dseuntjens@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief