Slievense Loop


De Slievense Loop ligt ten noorden van de kern Someren en voert water af. Aan het begin van de loop, tussen de woonwijk Someren-Noord en het landelijk gebied, zit een rioolwateroverstort. Als er in een korte tijd veel regen valt, stroomt het riool vol en gaat de noodklep open. Dit zorgt voor overlast van vervuild water in de woonwijk en bij boeren. Waterschap Aa en Maas voert samen met de gemeente Someren maatregelen uit om de overlast te verkleinen.

Locatie

De Slievense Loop begint in Someren-Noord en komt uit in de gemeente Someren in de Kleine Aa . In totaal is de beek ongeveer 2,1 kilometer lang. Het deelproject is onderdeel van het overkoepelende project ’t Aa-dal Zuid.

Hoe werken de bassins?

Wat doen we?

  • We verbreden de Slievense Loop;
  • We verbreden stuwen en duikers, zodat er meer water door de Slievense Loop kan;
  • We maken afspraken over beheer en onderhoud zodat het onderhoud toekomstbestendig is.

Planning

In fase 1 legden we twee nieuwe waterbassins aan bij de Slievense Loop. Nu zijn we bezig met fase 2: de herinrichting van de waterloop in het landelijk buitengebied. We werken toe naar een definitief projectplan Waterwet. We verwachten na de zomervakantie te starten met de aanbesteding voor een aannemer.

Wat hebben we gedaan?

  • We hebben een ontwerp gemaakt van de maatregelen voor zowel de verbreding van de Slievense Loop als de waterbuffers. Ook maakten we hydrologische berekeningen om de effecten van de maatregelen te bepalen.
  • Het projectplan van het eerste deel van de werkzaamheden (het verbreden van de watergang, stuwen en duikers) lag in 2019 ter inzage.
  • In 2021 legden we naast het bestaande bassin twee nieuwe bassins aan, aan de rand van de woonwijk. We koppelden het hemelwater uit de wijk af van het riool en leidden dit naar het bassin. En we verbeterden het bestaande bassins dat uitkomt op de Slievense Loop. Medio 2022 verrichtte de aannemer de laatste werkzaamheden hieraan.
  • Het ontwerp-projectplan voor het tweede deel van de werkzaamheden in het buitengebied lag er inzage van 12 mei 2023 tot en met 23 juni 2023.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Someren
  • ZLTO en individuele boeren
  • Wijkbewoners Someren-Noord

Dit project is mede gefinancierd door de provincie Noord-Brabant.

Logo-Provincie-1530x852 (2)

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Slievense Loop:

't Aa-dal Zuid

De sloot de Aa en de rotonde vanuit de lucht

Een klimaatbestendig beekdal, waar functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar versterken. Dat is het doel van project ‘t Aa-dal Zuid.

Contact

Leon van Hoften

Leon van Hoften 2 Aa en Maas
Functie
Projectmanager
Telefoon
06- 43 98 25 07
E-mail
lvanhoften@aaenmaas.nl

Daan Seuntjens

Daan Seuntjens 2 Aa en Maas
Functie
Junior projectleider
Telefoon
06 - 38 21 84 71
E-mail
dseuntjens@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.