Slievense Loop


De Slievense Loop ligt ten noorden van de kern Someren en voert water af. Aan het begin van de loop, tussen de woonwijk Someren-Noord en het landelijk gebied, zit een rioolwateroverstort. Als er in een korte tijd veel regen valt, stroomt het riool vol en gaat de noodklep open. Dit zorgt voor overlast van vervuild water in de woonwijk en bij boeren. Waterschap Aa en Maas voert samen met de gemeente Someren maatregelen uit om de problemen te verkleinen.

Dit project is onderdeel van Onweerstaanbaar Someren.

Locatie

De Slievense Loop begint in Someren-Noord en komt uit in de gemeente Someren in de Kleine Aa . In totaal is de loop ongeveer 2,1 kilometer lang. Het deelproject is onderdeel van het overkoepelende project ’t Aa-dal Zuid.

Wat gaan we doen?

  • We verbreden de Slievense Loop;
  • We verbreden stuwen en duikers, zodat er meer water door de Slievense Loop kan;
  • We leggen waterbergingsgebieden aan;
  • We leggen naast de bestaande buffer twee nieuwe waterbuffers aan in de woonwijk;
  • We verbeteren de bestaande waterbuffer, die uitkomt op de Slievense Loop;
  • We koppelen het hemelwater uit de wijk af van het riool, en leiden dit naar de waterbuffer;
  • We maken afspraken over beheer en onderhoud zodat het onderhoud toekomstbestendig is.

Planning

We zijn bezig met aankoop van grond voor nieuwe waterbergingsgebieden langs de Slievense Loop en het maken van afspraken met de gemeente over beheer en onderhoud. Daarna komt het ontwerp voor verbreding van de Slievense Loop en het waterbergingsgebied ervan ter inzage. Hierna worden alle werkzaamheden uitgevoerd; we verwachten in de zomer van 2022. Daarnaast gaan we verder met het realiseren van de waterbuffers aan de rand van de woonwijk. Deze moeten eind 2021 gereed zijn.

Wat hebben we gedaan?

We hebben een ontwerp gemaakt van de maatregelen voor zowel de verbreding van de Slievense Loop als de waterbuffers. Ook maakten we hydrologische berekeningen om de effecten van de maatregelen te bepalen. Het projectplan van het eerste deel van de werkzaamheden (het verbreden van de watergang, stuwen en duikers) lag in 2019 ter inzage.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Someren
  • ZLTO en individuele boeren
  • Wijkbewoners Someren-Noord

Dit project wordt gefinancierd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant en de Europese Unie.

Logo_PNB_en_EU_POP3_jpg

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Slievense Loop:

't Aa-dal Zuid

De sloot de Aa en de rotonde vanuit de lucht

Een klimaatbestendig beekdal, waar functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar versterken. Dat is het doel van project ‘t Aa-dal Zuid.

Beekdalontwikkeling 't Aa-dal Zuid

Stuw bij beek de Aa

Waterschap Aa en Maas wil het beekdal van de Aa en Kleine Aa klimaatbestendiger maken. Dit doen we als onderdeel van het overkoepelende project 't Aa-dal Zuid.

Beekerloop

Stuw bij beek de Beekerloop

We verbeteren het profiel van de Beekerloop waardoor er meer ruimte in de beek ontstaat. Dit zorgt voor een goede waterafvoer en natuurvriendelijke omgeving.

Contact

Ingrid Rijkers

Foto van projectmanager Ingrid Rijkers
Functie
Projectmanager
Telefoon
06- 2084 4541
E-mail
irijkers@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief