Ontwerp-projectplan Slievense Loop ter inzage


15 mei 2023

Vorig jaar legden we samen met gemeente Someren nieuwe waterbassins aan bij de Slievense Loop om de wateroverlast voor de wijk Someren-Noord te verminderen. Nu ligt het ontwerp-projectplan ter inzage om de wateroverlast in het landelijk gebied rondom de beek tegen te gaan. Belangstellenden met vragen over het plan zijn van harte welkom bij de inloopbijeenkomst op 22 mei 2023 in De Ruchte te Someren.

Het projectgebied ligt globaal tussen de dorpskern van Someren en de uitstroom in de Kleine Aa. Het ontwerp-projectplan Waterwet 'Herinrichting Slievense Loop’ beschrijft de voorgenomen inrichtingsmaatregelen en de effecten ervan op het watersysteem.

Voorgenomen maatregelen

De maatregelen dragen bij aan het optimaliseren van het watersysteem in de Slievense Loop. Het gaat om maatregelen als: het verbreden van de Slievense Loop binnen het eigendom van het waterschap, automatiseren van twee bestaande stuwen en het vergroten van duikers. Het extra water door flinke regenbuien krijgt hierdoor meer ruimte en kan beter worden afgevoerd. Door het automatiseren van de stuwen in de beek kunnen we het waterpeil beter beheren in natte en droge omstandigheden.

Inzageperiode

Het ontwerp-projectplan Waterwet is gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en ook te vinden op www.aaenmaas.nl/slievenseloop. De inzagetermijn loopt van 12 mei 2023 tot en met 23 juni 2023. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze op het plan kenbaar maken. Op welke manier, is bij de stukken vermeld.

Inloopbijeenkomst

Op 22 mei organiseren we een inloopbijeenkomst in theater de Ruchte aan de Laan ten Roode 71 te Someren. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen met vragen over het plan tussen 19:00 en 21:00 uur zonder afspraak binnenlopen. Onze medewerkers beantwoorden aan de hand van de ontwerptekeningen graag alle vragen.

Onderdeel van project 't Aa-dal Zuid

Het plan is onderdeel van het overkoepelende project Aa-dal Zuid. Hierin werken we samen met gemeente Asten, gemeente Someren en de omgeving aan integrale oplossingen voor een klimaatbestendig en natuurvriendelijk Aa-dal.

Project Slievense Loop is mede gefinancierd door provincie Noord-Brabant

Meer informatie over project Slievense Loop

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice