Ondanks iets lagere temperaturen toch nog steeds veel blauwalg


30 augustus 2022

Ook al is het momenteel koeler dan afgelopen weken: de blauwalgen zijn zeker nog niet weg. De afgelopen tijd was het door aanhoudende droogte en hitte erg ‘groeizaam weer’ voor blauwalgen, wat verdere verspreiding tot gevolg had. Het heeft niet geregend en ook de komende dagen lijkt het droog te blijven. Hierdoor is er weinig stroming in het water, waardoor de concentraties blauwalgen hoog blijven. Ondanks dat het iets koeler is, willen we benadrukken dat je dus nog steeds op moet passen als je in het water wil pootje baden, zwemmen, suppen of varen. Datzelfde geldt voor (huis)dieren: Wij raden af je hond te laten zwemmen in water met blauwalg en rekening te houden met eventuele blauwalg bij veedrenking.

Klimaatverandering zorgt voor blauwalg op meer plekken

Groei van blauwalgen vond voorheen vooral plaats in stilstaande, geïsoleerde wateren, zoals stadswateren en zwemplassen waar veel voedingsstoffen aanwezig zijn. Deze voedingsstoffen komen in het water via o.a. mest, lokvoer van sportvissers, brood, eenden- en hondenpoep.

De laatste jaren zien we ook steeds vaker blauwalgen in onze stromende wateren, zoals sloten en beken. Dat komt doordat door droogte stilstaande voedselrijke sloten opwarmen en water in droogvallende beken of sloten wordt aangevoerd uit de Brabantse kanalen en de Maas waarin zich blauwalgen bevinden. Daarom wordt het voor ons steeds lastiger om te voorspellen waar blauwalgbloei optreedt.

Check www.zwemwater.nl

Bij grote hoeveelheden blauwalg ontstaat er meestal een blauwgroene drijflaag op het water. Maar blauwalg is lang niet altijd met het blote oog te zien. Controleer daarom vooraf op www.zwemwater.nl of via de app waar je veilig en in schoon water kan zwemmen, pootje baden of spelen. Het advies is om alleen in het water te gaan bij officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Bij deze locaties worden de zwemwaterkwaliteit en hygiëne onderzocht en gewaarschuwd wanneer deze niet voldoende is.

Mensen en dieren kunnen ziek worden

Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden. Heb je contact met water met blauwalg gehad? Ga er dan zo snel mogelijk uit en spoel je huid goed af met schoon water. Neem contact op met je huisarts als je klachten krijgt. Heeft je hond toch gezwommen? Neem contact op met de dierenarts als je huisdier ziek wordt.

Lees meer over blauwalg