Digitale bijeenkomst over voorlopig ontwerp Graafsche Raam


30 juni 2020

Benieuwd hoe het gebied rondom de Graafsche Raam mogelijk ingericht gaat worden? Hoe het er straks uit kan gaan zien tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave? Op dinsdag 7 juli 2020 organiseert waterschap Aa en Maas een digitale bijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden om het voorlopig ontwerp te presenteren. Via een live chat kunnen deelnemers vragen stellen.

De herinrichting van de Graafsche Raam is onderdeel van het Gebiedsplan Raam en de Verborgen Raamvallei. In het gebied rondom de Raam in de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert heeft het waterschap samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, bereikbaarheid en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen. Met de vaststelling van het Gebiedsplan Raam hebben de gebiedspartners afgesproken dat ze toe willen naar een robuust watersysteem, dat in staat is om de toekomstige klimaatveranderingen op te vangen, zowel in de zomer als in de winter.

Van concept schets naar voorlopig ontwerp

Waterschap Aa en Maas heeft in 2019 gewerkt aan het opstellen van een schetsontwerp voor de herinrichting van de Graafsche Raam, vanaf de Beerschemaasweg in Escharen tot aan het Gemaal van Sasse in Grave. Samen met belanghebbenden zijn ideeën verzameld voor natuurdoelen, cultuurhistorie en recreatie. Deze ideeën hebben geleid tot een concept schetsontwerp voor de herinrichting van de Graafsche Raam. Tijdens de inloopbijeenkomst op 4 februari 2020 is deze schets gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden. Hier zijn enthousiaste reacties op gekomen, maar ook nog wat vragen en aandachtspunten. Het concept is nu verder ontwikkeld naar een voorlopig ontwerp. Het komende jaar wordt dit ontwerp verder ontwikkeld naar concrete plannen die tot uitvoering worden gebracht.

Digitale bijeenkomst

Het waterschap wil het voorlopig ontwerp graag presenteren en terugkoppelen wat er met de vragen en aandachtspunten, die eerder dit jaar zijn opgehaald, is gedaan. Echter door de corona maatregelen is het momenteel niet raadzaam om een grote bijeenkomst te organiseren. Daarom organiseert het waterschap een online presentatie op dinsdag 7 juli 2020 om 19.30 uur. Deze presentatie kunt u live volgen, veilig vanuit uw eigen huis. Tijdens de presentatie heeft u de mogelijkheid om via de chat vragen te stellen. Er zijn diverse specialisten aanwezig om de vragen te beantwoorden. Zelf bent u niet zichtbaar in beeld of te horen. De link naar de digitale bijeenkomst vindt u vanaf 7 juli op de projectensite www.aaenmaas.nl/graafscheraam. Mocht u er niet bij kunnen zijn, dan is de presentatie vanaf 8 juli terug te kijken.

Meer informatie over de herinrichting van de Graafsche Raam