Arbeidsvoorwaarden


Als je werkt bij Waterschap Aa en Maas, ben je zeker van goede arbeidsvoorwaarden. We lichten er een aantal uit.

Individueel KeuzeBudget

Elke medewerker van Aa en Maas heeft de beschikking over een Individueel KeuzeBudget dat ongeveer 20% van het bruto salaris bedraagt. Dit budget kun je maandelijks of jaarlijks (gedeeltelijk) laten uitbetalen en/of je kunt het inzetten voor de betaling van je vakbondslidmaatschap, voor de (gedeeltelijke) betaling van de kosten van een studie of opleiding of om extra verlof te kopen.

Opleiding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit

Al onze medewerkers krijgen een opleidingsbudget (persoonsgebonden basis budget) van € 5.000,- per vijf jaar. Dit kun je inzetten voor je persoonlijke ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. We hebben een gesprekscyclus met waarderingsgesprekken in plaats van klassieke functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Deze waarderingsgesprekken noemen we ook wel het ‘goede gesprek’: in dit gesprek met je leidinggevende komen onderwerpen aan de orde als jouw ambities, wensen en vitaliteit.  Door medewerkers veel ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven is het mogelijk om zelf sturing te geven aan je loopbaan.

Onze CAO

In de CAO voor de sector waterschappen zijn de landelijke arbeidsvoorwaarden voor de waterschappen vastgelegd. Hierin lees je meer over salariëring, werktijd en verlof, personeelsbeleid en begeleiding bij ziekte. Daarnaast heeft waterschap Aa en Maas zelf nog aanvullende arbeidsvoorwaarden. Zoals een fietsregeling, flexibele werktijden, diverse ICT faciliteiten en faciliteiten voor reizen met het OV.


Vragen? We helpen je graag!

Meer informatie: