Regels benoeming geborgde zetels


Waterschappen hebben een democratisch gekozen bestuur. De verkiezingen daarvoor vinden plaats op 15 maart 2023. Waterschapsbesturen maken belangrijke keuzes over veilig, schoon, natuurlijk en voldoende water voor mens en natuur. Voor nu en in de toekomst. De regels rond de verkiezing en benoeming van de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen zijn bepaald in de Kieswet en de Waterschapswet. Deze wettelijke regels bepalen dat binnen het algemeen bestuur (dat uit 30 leden bestaat) het merendeel van de leden gekozen wordt voor de categorie Ingezetenen. Voor deze zetels worden verkiezingen gehouden.

Geborgde zetels

Daarnaast wordt een aantal leden benoemd. Voor deze leden vinden geen verkiezingen plaats. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels. Deze zijn afkomstig van:

  • eigenaren ongebouwd (niet zijnde natuurterreinen)
  • vertegenwoordigers vanuit de bedrijven
  • vertegenwoordigers vanuit de natuurterreinen.

Benoemingen

Deze benoemingen vinden plaats door respectievelijk de ZLTO, de Kamer van Koophandel (VNO-NCW, MKB-Nederland) en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE)).

Herzien benoemingsproces waterschapsbestuursleden Bedrijven

Gelet op deze benoemingen maakt het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, ingevolge artikel 14 derde lid van de Waterschapswet, bekend dat de regeling over de selectie en de benoeming van de vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het waterschapsbestuur is vastgesteld. De regeling kan worden ingezien bij het waterschap en/of via de website en bij de desbetreffende organisatie en/of via hun website (www.kvk.nl/waterschap). Ook het kandidaatstellingsformulier is op de site beschikbaar.

Door de politieke discussies is het benoemingsproces eerder stop gezet. KVK heeft nu besloten het benoemingsproces weer op te starten, onder voorbehoud van de uitkomsten van het wetstraject over het schrappen van de geborgde zetels categorie bedrijven.

Planning benoemingsproces

  • Kandidaatstellingsperiode: 15 september t/m 15 oktober.
  • De selectiegesprekken worden gehouden in november.
  • In januari benoemt onze raad van bestuur de waterschap bestuurders.

Bekendmaking categorie Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) in het waterschapsbestuur

Gelet op deze benoemingen maakt het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, ingevolge artikel 14 derde lid van de Waterschapswet, bekend dat de regeling over de selectie en de benoeming van de vertegenwoordigers van de categorie Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) in het waterschapsbestuur is vastgesteld. De regeling kan worden ingezien bij het waterschap en/of via de website en bij de desbetreffende organisatie en/of via hun website www.kvk.nl/waterschap. Ook het kandidaatstellingsformulier is op de site beschikbaar. Belangstellenden voor een geborgde zetel worden opgeroepen hun interesse kenbaar te maken tot 1 juli 2022.