Ik wil bestuurder worden. Wat moet ik doen?


Als je bestuurder wilt worden bij ons waterschap, kun je jezelf verkiesbaar stellen voor de volgende waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Om dit te kunnen doen, moet je jezelf wel eerst kandidaat stellen.

Hoe stel ik mijzelf kandidaat?

Je kunt je op twee manieren opgeven als kandidaat:

  1. Aansluiten bij een bestaande partij. Herken je je in ideeën van een bestaande partij? Je kunt je bij hen aansluiten. Neem dan contact op met de partij in kwestie.
  2. Meedoen met een eigen lijst. Dat kan op twee manieren:
  • Je laat de naam van jouw lijst uiterlijk 19 december 2022 registreren bij het centraal stembureau van waterschap Aa en Maas, Postbus 1000, 4330 ZW ‘s-Hertogenbosch
  • Als je je niet voor of op 19 december 2022 hebt laten registreren, kunt je ook meedoen met een blanco lijst. Dan staat er alleen een nummer boven jouw lijst.

Aan welke wettelijke eisen moet een kandidaat voldoen?

  • Je woont in het werkgebied van waterschap Aa en Maas of je wil daar gaan wonen.
  • Je bent 18 jaar of ouder tijdens de zittingsperiode van het algemeen bestuur.

Welke partijen zijn geregistreerd?

Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen, moet een (politieke) partij geregistreerd zijn bij het waterschap. Partijen hebben tot 19 december 2022 de tijd om zich te registreren bij het centraal stembureau van het waterschap. Deze partijen zitten op dit moment in het bestuur.

Aantal zetels

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden. 23 Zetels worden door de verkiezingen ingevuld. Naast deze 23 zetels voor de inwoners, worden zeven leden benoemd afkomstig van vertegenwoordigers van bedrijven, agrariërs en natuurterreinen. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels. Voor deze leden vinden geen verkiezingen plaats. Deze benoemingen worden gedaan door respectievelijk de Kamer van Koophandel/VNO-NCW (3 zetels), ZLTO (3 zetels) en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) (1 zetel).