Zet jij jezelf op de lijst?


18 februari 2022

Waterschap Aa en Maas zoekt inwoners die interesse hebben om zich in te zetten voor droge voeten, schoon en voldoende water. Inwoners die politiek actief willen worden. Voor hen start op woensdag 23 maart de gratis cursus ‘Actief voor het waterschap’. Tijdens deze cursus is er aandacht voor de taken van het waterschap, hoe besluiten worden genomen en wat het inhoudt om bestuurslid te zijn. De cursus wordt gegeven in aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2023.

Dijkgraaf Mario Jacobs: “De overstromingen van afgelopen zomer hebben maar weer eens laten zien hoe belangrijk het werk van het waterschap is. Als bestuurslid zie je erop toe dat het waterschap zijn taken op een goede manier uitvoert en beslis je over wat het waterschap doet. Of het nu gaat om wateroverlast of droogte. Door de klimaatopwarming is het steeds moeilijker om keuzes te maken. Om dit goed te blijven doen en ons te blijven ontwikkelen, willen we het bestuur versterken met nieuwe leden met nieuwe ideeën. Dus doe mee.”

Actief voor het waterschap

De gratis cursus bestaat uit drie bijeenkomsten op 23 maart, 30 maart en 6 april vanaf 19.00 u op wisselende locaties in het werkgebied. Als fysieke bijeenkomsten niet toegestaan zijn vanwege de coronamaatregelen, dan zijn de bijeenkomsten online.

Tijdens de cursus zijn er ook ontmoetingen met mensen die nu actief zijn binnen het waterschap, zoals de dijkgraaf en leden van het dagelijks en algemeen bestuur. Het wordt duidelijk of een rol als bestuurder bij de cursist past.

Informatie en aanmelding

Meer informatie of aanmelding voor deze gratis cursus kan vóór 14 maart 2022 per mail via waterschapsverkiezingen@aaenmaas.nl. Er is plaats voor 30 geïnteresseerden.

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water. Dat doen we voor zo’n 745.000 inwoners en bedrijven en de natuur in het oosten van Brabant. Dagelijks onderhouden en inspecteren wij dijken, zuiveren wij 300 miljoen liter water en zorgen we voor veilig, voldoende en schoon water. Onze hoogste prioriteit is om bij te dragen aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de inwoners in deze regio; aan een mooiere en betere leefomgeving. Nu en in de toekomst.