Privacy en cookies


Dit is de officiële website van Waterschap Aa en Maas. Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doen er alles aan om deze actueel en juist te houden. De informatie op onze website is met veel zorg samengesteld: we willen dat deze correct, actueel, prettig leesbaar en relevant is. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de site vinden we belangrijk.

We staan altijd open voor je opmerkingen of ideeën. Heb je suggesties voor verbeteringen of kom je fouten of verouderde informatie tegen? Laat het ons dan weten via telefoon of e-mail.

Regelgeving van het waterschap

Via Ontdek ons werk lees je alles over de regelgeving van het waterschap, zoals verordeningen en beleidsregels. Op de pagina Actueel  vind je officiële bekendmakingen en wat er ter inzage ligt.

Privacy

Waterschap Aa en Maas zorgt ervoor dat jouw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving (AVG) worden behandeld en beschermd. Is het nodig dat we je persoonsgegevens aan een andere organisatie of overheid doorgeven, bijvoorbeeld aan een gemeente? Dan laten we dit weten.

In onze privacyverklaring vind je meer informatie over de rechten die je hebt.

Functionaris Gegevensbescherming

Bij het waterschap is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze adviseert en controleert of we ons houden aan alle regels die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. De FG doet zijn werk onafhankelijk. Het waterschap kan hem geen instructies geven over hoe hij zijn werk moet uitvoeren.

Heb je vragen of klachten over (het gebruik van) jouw persoonsgegevens, dan kun je via het contactformulier  op onze website contact opnemen.

Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben of waardoor gegevens verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens bestaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om het hacken van digitale systemen van het waterschap waarbij persoonsgegevens worden gestolen, maar ook om een verloren USB-stick of een gestolen laptop, tablet of smartphone waarop persoonsgegevens staan. Na het ontdekken van een datalek is onze eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende persoon/personen mogelijk gedupeerd is/zijn door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de betrokkene(n) geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij dan de betrokkene(n) en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Heb je een datalek ontdekt?

Heb je toegang tot persoonsgegevens die niet voor jou bestemd zijn? Of heb je documenten met persoonsgegevens ontvangen die niet voor jou bedoeld zijn? Meld dit dan telefonisch tijdens kantooruren aan Waterschap Aa en Maas via telefoonnummer 088 - 17 88 000. Maak je actief misbruik van een datalek of per abuis ontvangen persoonsgegevens? Dan doen wij aangifte bij de politie.

Afhandeling e-mail

Als je via onze site contact met ons opneemt, gebruiken wij je gegevens om je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Jouw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) worden door ons verwerkt om gevolg te kunnen geven aan je vraag.

Korte informele vragen die wij direct kunnen beantwoorden sturen wij door naar de betreffende collega. Deze zorgt dan voor de juiste afhandeling. Wij streven ernaar binnen vijf werkdagen te antwoorden. Na afhandeling van korte vragen worden je persoonsgegevens niet langer bewaard.

Uitgebreidere vragen, zienswijzen of aanvragen behandelen wij als brief en leggen wij vast in ons postregistratiesysteem. Daarop ontvang je binnen zes weken antwoord. Vermeld in dat geval daarom behalve je naam ook je adresgegevens. Mocht een handtekening nodig zijn, dan ontvang je van ons het verzoek je reactie alsnog schriftelijk in te dienen of een ondertekend document per mail op te sturen.

Op termijn zal communicatie tussen Aa en Maas en jou ook mogelijk zijn via MijnOverheid. Daarbij log je veilig en gemakkelijk in met je DigiD.

Auteursrechten

Het auteursrecht van de informatie op deze website ligt bij Waterschap Aa en Maas. Dit geldt ook voor logo's en fotomateriaal. Behoudens de bij of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag daarom niets van deze website anders dan voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kun je richten aan de afdeling Communicatie, te bereiken via ons algemene telefoonnummer of mailadres.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Het gaat om zogenoemde functionele cookies, die weinig of geen inbreuk maken op de privacy. Wij gebruiken deze cookies voor drie doeleinden:

  1. Om de website goed te laten werken.
  2. Om je voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld of je een enquête al hebt ingevuld.
  3. Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen.

Aaenmaas.nl maakt gebruik van Google Analytics; de web-analyse-service van Google. Google Analytics verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. We gebruiken deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

We kunnen deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, we verzamelen via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruiken de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Facebook Pixel

Functie: analytische cookie die websitebezoek meet.

Wij gebruiken een Facebook Pixel om:

  • de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt en bijv. of een document downloadt).
  • vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe doelgroepen te werven die baat kunnen hebben bij de informatie op de website.

Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook.

Cookies accepteren of weigeren

De cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat je de website beter kunt gebruiken. Daarnaast is de informatie die we via de cookies verzamelen belangrijk om de kwaliteit van de website te verbeteren. We waarderen het daarom als je ons cookies laat gebruiken. Wil je toch dat aaenmaas.nl geen cookies meer plaatst op je computer? Dan kun je de instellingen van je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet, is afhankelijk van welke browser je gebruikt.