Privacyverklaring


Waterschap Aa en Maas gaat veilig en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Daarvoor treffen we de nodige technische en organisatorische maatregelen. Toch kan het voorkomen dat je meer wilt weten over hoe wij omgaan met je gegevens of dat je het ergens niet mee eens bent.

Hieronder vind je meer informatie over de verzoeken die je als klant van ons kunt indienen.

Verzoek op inzage

Je hebt recht op inzage in de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat je van ons mag vragen óf wij persoonsgegevens over jou verwerken, en waarom. Dit zijn jouw rechten:

 • Je hoeft niet aan te geven waarom je de gegevens wilt bekijken. Maar je mag niet in een korte tijd heel veel verzoeken bij ons indienen. Er moet een redelijke tijd tussen jouw verzoeken zitten.
 • Je krijgt van ons zo snel mogelijk een volledig overzicht van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken.
 • Je hebt alleen recht om jouw eigen persoonsgegevens te bekijken. Het recht op inzage geldt niet voor de gegevens van anderen.

Let op: waterschap Aa en Maas heeft de belastingtaken overgedragen aan de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) waardoor Aa en Maas geen persoonsgegevens verwerkt die samenhangen met de waterschapsbelasting. Als je inzage wilt in de persoonsgegevens die bekend zijn vanwege de waterschapsbelasting kun je die opvragen bij de BSOB.

Wat staat er in het overzicht dat wij sturen?

Als je gebruik maakt van het recht van inzage, sturen wij een overzicht van je persoonsgegevens. De documenten zelf waar jouw persoonsgegevens in staan, krijg je niet. In het overzicht staat bijvoorbeeld de volgende informatie:

 • De doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.
 • Welke persoonsgegevens we verwerken.
 • Hoe lang we de gegevens bewaren.
 • Wie de persoonsgegevens krijgt.
 • Waar de persoonsgegevens vandaan komen.

We geven geen informatie over welke bijzondere persoonsgegevens we van je hebben. We laten alleen weten óf we bijzondere persoonsgegevens van jou verwerken.

Verzoek om correctie

Je hebt recht op correctie van jouw persoonsgegevens. Dat betekent het volgende:

 • Je mag jouw persoonsgegevens laten aanpassen als ze niet (meer) kloppen. Bijvoorbeeld je adres, telefoonnummer of geboortedatum.
 • Je mag ons te vragen jouw persoonsgegevens aan te vullen als er informatie ontbreekt. Je moet duidelijk aangeven welke gegevens we moeten aanvullen of aanpassen, en waarom.

Verzoek om beperking van verwerking

Je hebt het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat je de organisatie mag vragen om tijdelijk geen persoonsgegevens over jou te verwerken en aan te passen. Dit doen we totdat we een beslissing hebben genomen over jouw verzoek. We nemen deze beslissing zo snel mogelijk. Als het nodig is, laten wij andere organisaties weten dat jij jouw recht op beperking hebt gebruikt. Wij laten je weten welke organisaties dat zijn.

In welke situaties geldt dit recht?

In de volgende situaties heb je recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Als de organisatie uitzoekt of het klopt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn.
 • Als we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verwerkten. Maar ze nog wel nodig zijn voor bijvoorbeeld een rechtszaak. Als je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tenzij de belangen van de organisatie zwaarder wegen dan jouw belangen. Zolang we niet weten welk belang het zwaarste weegt, zullen we de gegevens niet verwerken.

Verzoek om vergeten te worden

In een aantal situaties moeten wij jouw persoonsgegevens wissen. Dit recht om vergeten te worden (vergetelheid) geldt in de volgende situaties:

 • We hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor we ze hebben bewaard en verwerkt.
 • Je hebt ons eerder toestemming gegeven om jouw persoonsgegevens te bewerken, maar je trekt deze toestemming in. En we hebben geen andere reden om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Je maakt bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens. En jouw belang weegt zwaarder dan dat van de organisatie.
 • Je hebt een AVG-verzoek gedaan en komt erachter dat wij de gegevens niet rechtmatig hebben verwerkt.

Bovenstaande verzoeken kun je sturen naar waterschap Aa en Maas, t.a.v. juridische zaken, antwoordnummer 10095, 5200 VB ’s-Hertogenbosch.

Klacht indienen

Als je vindt dat het waterschap onzorgvuldig is omgegaan met je privacy of ten onrechte je persoonsgegevens heeft verwerkt, dan kun je schriftelijk een klacht indienen, gericht aan de privacydesk. Dat kan per mail, telefoon of met onderstaand contactformulier. Wij streven ernaar je klacht binnen zes weken af te handelen.

Dien een klacht in


Vragen? We helpen je graag?