HippoWaterschappen site - homepage

Ik wil iets regelen

IND_industrie_man_helm_computer.jpg

Wilt u een watervergunning aanvragen, grondwater onttrekken of een watertoets invullen? Hier regelt u alles met het waterschap.

Ik wil iets melden

Heftige regenbui.jpg

Heeft u een klacht of melding over water? Geef de situatie online door. Is er sprake van gevaar en/of spoed, bel dan naar
088 - 17 88 000

Ik wil uitleg over belasting

inzicht in de begroting.jpg

Voor het werk dat wij doen, betaalt u waterschapsbelasting. De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) regelt het heffen en invorderen van deze belastingen. Ook voor bezwaar maken kunt u daar terecht.

Ik zoek actuele waterdata

AGR_beregenen.jpg

Raadpleeg ons informatieportaal voor de actuele waterdata. Hier vindt u onder andere informatie over neerslag en neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden, waterafvoeren en waterkwaliteit.

Werk bij u in de buurt

shovel arm in de lucht.png

Benieuwd naar projecten bij u in de buurt? Hier vindt u een overzicht van projecten die momenteel worden uitgevoerd of op de planning staan.

Bekendmakingen

Doeveren_Drongelens kanaal-bestuur.jpg

Vergunningen en besluiten die ter inzage liggen, vindt u op officiële bekendmakingen. Per bekendmaking leest u of inspraak mogelijk is.

Met de 'over uw buurt service' kunt u bekendmakingen van het waterschap ontvangen via e-mail of app.