HippoWaterschappen site - homepage

Ik wil iets regelen

IND_industrie_man_helm_computer.jpg

Wilt u een watervergunning aanvragen, grondwater onttrekken of een watertoets invullen? Hier regelt u alles met het waterschap.

Ik wil iets melden

Heftige regenbui.jpg

Heeft u een klacht of melding over water? Geef de situatie dan online door via Meldpunt water. Spoedgeval? Bel met
088 - 17 88 000

Ik wil uitleg over belasting

inzicht in de begroting.jpg

Voor het werk dat wij doen, betaalt u waterschapsbelasting. De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) regelt het heffen en invorderen van deze belastingen. Ook voor bezwaar maken kunt u daar terecht.

Ik zoek actuele waterdata

AGR_beregenen.jpg

Raadpleeg ons informatieportaal voor de actuele waterdata. Hier vindt u onder andere informatie over neerslag en neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden, waterafvoeren en waterkwaliteit.