HippoWaterschappen site - homepage

Te nat of te droog

Bekijk hier de grondwaterstanden, de gevallen neerslag en de voorspellingen.

Klacht of melding over water

Geef de situatie online door via Meldpunt water. Kan het niet wachten? Bel dan
088 - 17 88 000

Weer, een uitdaging!

We moeten nu slim samenwerken om watertekort of wateroverlast morgen aan te kunnen. Waterschap Aa en Maas wil dit in en mét bewoners van ons gebied aanpakken.

Grondwateronttrekking en beregening

Er zijn regels voor het onttrekken van grondwater voor beregening.
LET OP!!
Vanwege een technische storing kan het voorkomen dat u tweemaal de brief ontvangt.
Onze excuses voor het ongemak.

Bekendmakingen

Doeveren_Drongelens kanaal-bestuur.jpg

Een overzicht van vergunningen en besluiten die ter inzage liggen. Per bekendmaking leest u of inspraak mogelijk is.

Projecten

shovel arm in de lucht.png

Hier ziet u welke projecten momenteel uitgevoerd worden of gepland staan.

Droogte, wat doet Aa en Maas?

DR_droge sloot (2).jpg

We zitten we in een periode van hoge temperaturen en aanhoudende droogte. Waterschap Aa en Maas neemt al een aantal maatregelen om droogteproblematiek te beperken. De verwachting is dat de droogte aanhoudt. We blijven alert.