HippoWaterschappen site - homepage

Actuele toestand watersysteem

AGR_beregenen.jpg

Raadpleeg ons informatieportaal voor de actuele waterdata. Hier vindt u onder andere informatie over neerslag en neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden, waterafvoeren en waterkwaliteit.

Klacht of melding over water

Heftige regenbui.jpg

Heeft u een klacht of melding over water? Geef de situatie dan online door via Meldpunt water. Spoedgeval? Bel met
088 - 17 88 000

Blauwalg en botulisme

BA_blauwalgen.jpg

In de zomer neemt de kans op blauwalg en botulisme toe. Klik hier voor meer informatie en bekijk de interactieve kaart om te zien waar blauwalg is aangetroffen.

Grondwateronttrekking en beregening

afbeelding beregenen.png

Er zijn regels voor het onttrekken van grondwater voor beregening.
LET OP!!
Vanwege een technische storing kan het voorkomen dat u tweemaal de brief ontvangt.
Onze excuses voor het ongemak.