HippoWaterschappen site - homepage

Melden

Heeft u een klacht of melding over water? Geef de situatie online door. Is er sprake van gevaar en/of spoed, bel dan naar
088 - 17 88 000

Belastingen

De BSOB int de waterschapsbelasting. Heeft u een vraag over de aanslag, uw persoonsgegevens, automatisch betalen, wilt u bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen? Bel dan 088 551 0000.