Regels onderhoudsstrook (beschermingszone)


Voor het goed aan- en afvoeren van water is slootonderhoud nodig. Regelmatig baggeren en maaien voorkomt dat beken en sloten dichtslibben en zorgt ervoor dat het water schoon en gezond blijft. Om het onderhoud goed en veilig te kunnen doen maken we gebruik van een onderhoudsstrook. In waterschapstermen heet dat een beschermingszone.

Waarom een onderhoudsstrook (beschermingszone)?

Om de sloot goed en veilig te kunnen onderhouden hebben we ruimte nodig. De onderhoudsstrook is een beschermde zone naast een sloot of beek die we gebruiken we om met een machine de sloot te maaien, het maaisel neer te leggen en voor het inspecteren van de stabiliteit van de oevers. De breedte van de onderhoudsstrook is afhankelijk van de locatie en is maximaal 5 meter. Er mogen geen obstakels op staan die het onderhoud hinderen. In de Waterschapsverordening staan alle regels over de beschermingszone.

Wat mag wel en niet op de onderhoudsstrook (beschermingszone)?

De onderhoudsstrook moet vrij zijn van obstakels zoals struiken of schuurtjes, zodat wij het onderhoud goed kunnen uitvoeren. Als onze toezichthouders obstakels zien op de onderhoudsstrook, dan kunnen zij je vragen deze weg te halen. Dat willen we graag voorkomen door je vooraf meer inzicht te geven in het waarom van de onderhoudsstrook en wat wel en niet mag op de strook. Bekijk onderstaande animatie om te zien wat wel en niet mag.

Plannen langs de sloot?

Heb je plannen langs de sloot? Houd dan de onderhoudsstrook vrij en check via onze vergunningchecker of je een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of dat er een vrijstelling geldt zonder vergunning of meldplicht.

Voor vergunningaanvragen die je indient vanaf 1 januari 2024 maak je gebruik van de Vergunningcheck van het nieuwe Omgevingsloket(opent in nieuw venster). Vanaf 1 januari is de link naar het nieuwe Omgevingsloket beschikbaar.

Onze eigen Vergunningchecker(opent in nieuw venster) blijft vooralsnog nog een tijdje beschikbaar met de overgang naar de Omgevingswet. Let erop dat de termen die hierin staan, nog volgens de Keur zijn. De inhoud (wat wel en niet mag) verschilt hierin niet van de Vergunningcheck die in het nieuwe Omgevingsloket staat. Twijfel je over een uitkomst die je krijgt in de Vergunningcheck? Neem dan contact op met het Waterloket.

Doe de Vergunningcheck van Aa en Maas

Doe de Vergunningcheck in het nieuwe Omgevingsloket

Vragen? We helpen je graag!

Telefoon
088 - 17 88 000