Regels onderhoudsstrook (beschermingszone)


Voor het goed aan- en afvoeren van water is slootonderhoud nodig. Regelmatig baggeren en maaien voorkomt dat beken en sloten dichtslibben en zorgt ervoor dat het water schoon en gezond blijft. Om het onderhoud goed en veilig te kunnen doen maken we gebruik van een onderhoudsstrook. In waterschapstermen heet dat een beschermingszone.

Waarom een onderhoudsstrook (beschermingszone)?

Om de sloot goed en veilig te kunnen onderhouden hebben we ruimte nodig. De onderhoudsstrook is een beschermde zone naast een sloot of beek die we gebruiken we om met een machine de sloot te maaien, het maaisel neer te leggen en voor het inspecteren van de stabiliteit van de oevers. De breedte van de onderhoudsstrook is afhankelijk van de locatie en is maximaal 5 meter. Er mogen geen obstakels op staan die het onderhoud hinderen. In de waterschapsverordening/Keur staan alle regels over de beschermingszone.

Wat mag wel en niet op de onderhoudsstrook (beschermingszone)?

De onderhoudsstrook moet vrij zijn van obstakels zoals struiken of schuurtjes, zodat wij het onderhoud goed kunnen uitvoeren. Als onze toezichthouders obstakels zien op de onderhoudsstrook, dan kunnen zij je vragen deze weg te halen. Dat willen we graag voorkomen door je vooraf meer inzicht te geven in het waarom van de onderhoudsstrook en wat wel en niet mag op de strook. Bekijk onderstaande animatie om te zien wat wel en niet mag.

Plannen langs de sloot?

Heb je plannen langs de sloot? Houd dan de onderhoudsstrook vrij en check via onze vergunningchecker of je een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of dat er een vrijstelling geldt zonder vergunning of meldplicht.

Doe de vergunningcheck

Hoe zit het bij jou?

Meestal houden we een onderhoudsstrook van 5 meter aan. Op sommige plekken hebben we die 5 meter niet nodig. Daar passen we een optimalisatie van de beschermingszone toe. De legger is een kaart met alle rivieren, kanalen, sloten, beken en dijken in ons werkgebied. Op deze kaart kun je zien hoe de beschermingszone (onderhoudsstrook) bij jou geregeld is.

Bekijk de beschermingszone bij jou in de buurt

Vragen? We helpen je graag!

Telefoon
088 - 17 88 000