Renovatie rioolwaterzuivering Oijen


De rioolwaterzuivering Oijen is bijna 50 jaar oud en toe aan renovatie. We moderniseren de zuivering en investeren in nieuwe technieken om meer medicijnresten en andere verontreinigingen uit het afvalwater te halen. Zo zorgen we voor schoner water in de beken en in de Maas. Eind 2022 zijn we gestart met de renovatiewerkzaamheden. Naar verwachting duurt de renovatie 3 jaar.

Renovatie rioolwaterzuivering Oijen tijdelijk stopgezet

De renovatie van de rioolwaterzuivering in Oijen wordt tijdelijk stopgezet vanwege het ‘stikstofslot’ in de provincie. De machines die nodig zijn voor de renovatiewerkzaamheden stoten stikstof uit. Dat is momenteel niet toegestaan in onze provincie. De werkzaamheden die gepland zijn vanaf juli-augustus kunnen daarom niet doorgaan. Gelukkig kunnen de huidige, voorbereidende werkzaamheden wel worden afgerond. Deze huidige werkzaamheden zijn in het kader van beheer en onderhoud en hiervoor is geen vergunning nodig. We onderzoeken momenteel hoe we de noodzakelijke renovatie toch af kunnen ronden. In onderstaand artikel van het Brabants Dagblad geeft Directeur Peter Verlaan uitleg over de huidige situatie.

Brabants Dagblad: Stikstofslot legt renovatie waterzuivering Oijen lam (pdf, 115 kB)

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Oijen is één van de 7 zuiveringslocaties binnen ons werkgebied. Dagelijks stroomt hier het afvalwater van 300.000 inwoners en bedrijven uit Oss en omgeving naartoe. Dit afvalwater maken we schoon met behulp van onder meer bacteriën, die dol zijn op de poep, plas en andere stoffen in het afvalwater. Als de bacteriën hun werk hebben gedaan, stroom het gezuiverde afvalwater in de Teefelse Wetering, om uiteindelijk in de Maas terecht te komen.

PACAS-installatie.

PACAS-installatie

Naast de renovatie hebben we begin 2023 een gloednieuwe PACAS-installatie gebouwd. De silo van deze installatie is gevuld met actief poederkool, dezelfde stof als in het anti-diarreemiddel Norit zit. Dit poederkool helpt onze zuiveringsbacteriën met het schoonmaken van het afvalwater, waardoor we meer medicijnresten en andere schadelijke stoffen kunnen verwijderen.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de PACAS-installatie op 9 maart 2023 feestelijk geopend, samen met burgemeester Wobine Buijs (gemeente Oss), dijkgraaf Mario Jacobs (waterschap Aa en Maas) en de kinderen van basisschool De Kleine Weide in Oijen.

Opening PACAS-installatie met minister Harbers.

Zonneweides

In 2022 hebben we ecologische zonneweides met 8500 zonnepanelen aangelegd bij RWZI Oijen. De energieopbrengst is voor eigen gebruik: waterschap Aa en Maas wil in 2030 volledig energieneutraal werken. Op beide zonneweides krijgt de natuur de ruimte. Om te zorgen voor voldoende licht en water op de bodem, staan de rijen met panelen 2 meter uit elkaar en zitten er kieren tussen de panelen. Ook is er gekozen voor panelen die gedeeltelijk licht doorlaten. Als alles klaar is wordt het terrein ingezaaid met bloemen en kruiden. De terreinen worden af en toe gemaaid, zodat de panelen niet overwoekerd raken. Daarnaast plaatsen we lage fruitbomen en struiken met bessen onder aan de dijk. Tot slot krijgt het hek rondom de panelen doorgangen voor kleine zoogdieren.

Zonneweide.

Renovatie beluchtingstanks

Tijdens de renovatie renoveren we onder andere de grote beluchtingstanks op het terrein. In de beluchtingstanks worden afvalstoffen in het water afgebroken met behulp van bacteriën die het water ‘schooneten’. Tijdens de werkzaamheden kunnen niet alle tanks tegelijk gerenoveerd worden omdat het zuiveringsproces moet doorgaan. Daarom werken we telkens maar aan één tank tegelijk. Na de renovatie zuiveren de tanks het water nog efficiënter dan voorheen.

Damwanden

De RWZI ligt aan de Oijense Benedendijk. Tegelijk met de renovatie van de RWZI wordt ook de dijk versterkt. Tijdens de werkzaamheden plaatsen we nieuwe damwanden in de grond om de dijk te versterken. Het plaatsen van de damwanden gebeurt met een heistelling waarmee we de damwanden in de grond drukken.

Planning

Fase 1

De renovatie begin maart 2023 is gestart met Fase 1. In deze fase worden verschillende grote leidingen en enkele putten op het terrein van de RWZI verlegd.

Fase 2

In Fase 2 gaan we een van de beluchtingstanks op het terrein renoveren. In de beluchtingstanks worden afvalstoffen in het water afgebroken met behulp van bacteriën die het water “schooneten”. Tijdens de werkzaamheden kunnen niet alle tanks tegelijk gerenoveerd worden omdat het zuiveringsproces moet doorgaan. Daarnaast worden op het terrein enkele nieuwbouwelementen aangebracht en worden palen en damwanden met een heistelling in de grond gedrukt.

Fase 3

In Fase 3 wordt de andere beluchtingstank gerenoveerd.

Fase 4

Tot slot wordt in Fase 4 gewerkt aan de elektra op het terrein en worden de wegen op het terrein hersteld.

Na de renovatie zal het afvalwater de zuivering nog schoner verlaten. En met de nieuwe PACAS-installatie is RWZI Oijen de tweede zuivering in Nederland die het water efficiënt kan zuiveren van medicijnresten en andere microverontreinigingen.

Renovatie RWZI Oijen
Fase Werkzaamheden Planning
1 Grote leidingen worden verlegd Maart – Juli 2023
2 Renovatie beluchtingstank (bak 1), nieuwbouw, damwanden heien Juli 2023 – april 2024
3 Renovatie beluchtingstank (bak 2) April 2024 – november 2024
4 Elektra, herstel wegen op het terrein November 2024 – oktober 2025