Optimalisatie peilbeheer - Landhorst op Peil


De zandgronden rond Landhorst en Wanroij zijn kwetsbaar voor droogte. Het water stroomt snel weg via sloten. Dit veroorzaakt droogteschade aan gewassen en verdroging van de natuur. In het lage gebied rond Wanroij neemt de kans op wateroverlast toe. Waterschap Aa en Maas verbeterde daarom samen met agrariërs de watervoorziening en het peilbeheer voor de landbouw.

Locatie

Het projectgebied ligt ten zuidwesten van de beek Lage Raam, in de gemeente Sint Anthonis en voor een klein deel in de gemeente Boekel. In het gebied bevinden zich twee dorpskernen: Landhorst en Wanroij. Het projectgebied volgt de grenzen van de waterscheiding (Peelkanaal en Raam).

Wat hebben we gedaan?

 • We hebben het beheer en onderhoud uitgewerkt en verbeterd;
 • We hebben belangrijke stuwen geautomatiseerd, gerenoveerd of geplaatst;
 • We stelden een plan op met streefpeilen voor alle stuwen in het gebied;
 • We stelden een GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime) op;
 • We zorgden voor twee wateraanvoerverbindingen;
 • We hebben ervoor gezorgd dat water meer constant het gebied instroomt en beter verdeeld wordt;
 • We zorgden voor een watersysteem waarin (grond)water langer beschikbaar is;
 • We hebben ervoor gezorgd dat beregening minder nodig is;
 • We hebben ervoor gezorgd dat wateroverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Planning

We hebben gesproken met ongeveer honderdvijftig agrariërs, die hun wensen en ideeën deelden. ‘Vasthouden als het kan en weg als het moet’, was de boodschap. We keken naar mogelijkheden voor verbeteringen. In 2012 en 2013 voerden we de eerste werkzaamheden uit. Deze hadden vooral te maken met een betere afvoer en betere sturing. Het project is inmiddels afgerond.

Samenwerkingspartners

 • ZLTO
 • Gemeente St. Anthonis

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van Landhorst:

Optimalisatie peilbeheer St. Anthonis-Boxmeer

Peilschaal

Aa en Maas werkt aan een beter watersysteem in St. Anthonis en Boxmeer. Waarom? Veranderd grondgebruik, nieuwe wensen en behoeften en klimaatverandering.