Subsidieregeling Peelvenen


Waterschap Aa en Maas wil het unieke hoogveen in de Peel behouden en ontwikkelen en neemt verschillende maatregelen. Initiatiefnemers in de streek kunnen ook meehelpen: op het gebied van natuur, milieu, recreatie, cultuurhistorie, archeologie en agrarische structuurverbetering. We ondersteunen de initiatieven met de Subsidieregeling Peelvenen.

Locatie

Het gebied voor de subsidieregeling omvat de Deurnsche Peel en omgeving (gemeente Deurne) en De Groote Peel en omgeving (gemeente Asten).

projectgrens-peelvenen2

Wat houdt de regeling in?

  • Met de subsidieregeling stimuleren we initiatieven van bewoners en ondernemers uit het gebied;
  • Dankzij de regeling realiseren we samen de doelen voor het projectgebied;
  • We eisen dat naast de aanvrager nog minimaal één andere partij een financiële bijdrage levert aan het initiatief (aanvrager moet deze partij organiseren);
  • We dekken tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten per initiatief;
  • We verstrekken maximaal 25.000 euro per initiatief;
  • We stellen 160.000 euro per jaar beschikbaar en de regeling loopt tot 1 juli 2027;
  • We nodigen iedereen in het gebied uit om initiatieven in te dienen, maar overheidsinstanties sluiten we uit voor deze regeling.

Wil je meer weten over de subsidieregeling en samen de mogelijkheden bekijken, neem dan contact met ons op via het contactformulier.