Tijdlijn


Wat is er al gedaan?

 • Verschillende maatregelen rondom de Esperloop zijn uitgevoerd.
 • Maatregelen uit het Projectplan Waterwet ‘Koperenloop’ zijn uitgevoerd.

Wat gaat er nog gebeuren?

 • Bij de Fabrieksloop bekijken samen met de gemeente welke maatregelen bijdragen aan het oplossen van de overstortproblematiek.
 • Bij de Esperloop worden er nog meer maatregelen uitgevoerd. Deze zijn uitgewerkt in een projectplan. Bekijk het projectplan onder 'Documenten'.

Wat is er al gedaan?

 • Er zijn maatregelen genomen rondom de Ripseweg, Elsendorpseweg en Keizersberg. Deze staan onder andere beschreven in het Projectplan Waterwet ‘Ripseweg’

Wat gaat er nog gebeuren?

Wat is er al gedaan?

 • De maatregelen uit het Projectplan Waterwet ‘Molenbroekseloop en Peelseloop’ zijn uitgevoerd. Zo zijn de waterloop bij de Handelsesteeg en waterloop de Molenbroekseloop beiden aangepakt.
 • Daarnaast zijn er drempels geplaatst in de waterloop bij Kranerijt.
 • We hebben bekeken hoe we het watersysteem bij de Pandelaarse kampen en de Groenesteeg kunnen verbeteren. De maatregelen zijn verwerkt in een Projectplan Waterwet. Bekijk het vastgestelde plan onder 'Documenten'.
 • De maatregelen uit het Projectplan m.b.t. de Groenesteeg zijn in de zomer van 2024 uitgevoerd.

Wat gaat er nog gebeuren?

 • Kleinschalige maatregelen bij de Pandelaarse Kampen zijn al uitgevoerd. De duiker onder de weg wordt vervangen na de bouwvak van 2024.

Wat is er gedaan?

 • Rondom de Trekgraaf zijn een aantal onderhoudsknelpunten opgelost.

Wat gaat er nog gebeuren?

Dat is nog niet bekend.

Wat is er gedaan?

 • In Laarbeek zijn er diverse maatregelen uitgevoerd zoals het automatiseren, dan wel plaatsen van diverse stuwen. Ook zijn er baggerwerkzaamheden verricht en is een gemaal aangepast bij de Donkersvoortsestraat. Deze maatregelen staan beschreven in het Projectplan Waterwet Snelleloop en Heijeneindscheloop.

Wat gaat er nog gebeuren?

 • Geen nieuwe plannen