Tijdlijn


Wat is er al gedaan?

 • Verschillende maatregelen rondom de Esperloop zijn uitgevoerd.
 • Maatregelen uit het Projectplan Waterwet ‘Koperenloop’ zijn uitgevoerd.

Wat gaat er nog gebeuren?

 • Bij de Fabrieksloop bekijken samen met de gemeente welke maatregelen bijdragen aan het oplossen van de overstortproblematiek. Deze maatregelen worden nog dit jaar verwerkt in een Projectplan Waterwet.
 • Bij de Esperloop worden er nog meer maatregelen uitgevoerd. Deze zijn uitgewerkt in een projectplan. Bekijk het projectplan onder 'Documenten'.

Wat is er al gedaan?

 • Er zijn maatregelen genomen rondom de Ripseweg, Elsendorpseweg en Keizersberg. Deze staan onder andere beschreven in het Projectplan Waterwet ‘Ripseweg’

Wat gaat er nog gebeuren?

Wat is er al gedaan?

 • De maatregelen uit het Projectplan Waterwet ‘Molenbroekseloop en Peelseloop’ zijn uitgevoerd. Zo zijn de waterloop bij de Handelsesteeg en waterloop de Molenbroekseloop beiden aangepakt.
 • Daarnaast zijn er drempels geplaatst in de waterloop bij Kranerijt.
 • We hebben bekeken hoe we het watersysteem bij de Pandelaarse kampen kunnen verbeteren. Tijdens een inloopbijeenkomst hebben we gesproken met de direct aanliggend eigenaren. De maatregelen zijn verwerkt in een Projectplan Waterwet.

Wat gaat er nog gebeuren?

 • We hebben onderzocht hoe we de afwatering bij de Groenesteeg kunnen verbeteren. We hebben gesproken met de omgeving en de maatregelen zijn verwerkt in een Projectplan Waterwet. Bekijk het plan onder 'Documenten'.

Wat is er gedaan?

 • Rondom de Trekgraaf zijn een aantal onderhoudsknelpunten opgelost.

Wat gaat er nog gebeuren?

Dat is nog niet bekend.

Wat is er gedaan?

 • In Laarbeek zijn er diverse maatregelen uitgevoerd zoals het automatiseren, dan wel plaatsen van diverse stuwen. Ook zijn er baggerwerkzaamheden verricht en is een gemaal aangepast bij de Donkersvoortsestraat. Deze maatregelen staan beschreven in het Projectplan Waterwet Snelleloop en Heijeneindscheloop.

Wat gaat er nog gebeuren?

 • Geen nieuwe plannen