Hoe staat het met de onderzoeken in het projectgebied?


Wellicht heeft u de afgelopen maanden medewerkers van adviesbureau Sweco al aan het werk gezien in het Wijboschbroek. Eerder meldden we dat zij een bodemonderzoek en een detectieonderzoek uitvoeren. Dit ter voorbereiding op het uitvoeren van de werkzaamheden in Wijboschbroek. Hoe staat het daarmee? En wat zijn tot nu toe de uitkomsten?

Het bodemonderzoek is om na te gaan of deze verontreinigd is op de plekken waar we gaan werken. Het detectieonderzoek brengt in kaart of er nog niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het projectgebied liggen. Dit is uiteraard om te voorkomen dat iemand raakt tijdens  de werkzaamheden straks.

Detectieonderzoek

Het onderzoek naar de niet-gesprongen explosieven is nog niet helemaal afgerond. Door de aanhoudende regen waren enkele percelen niet toegankelijk. Deze percelen zullen na de zomer worden onderzocht. Daarna volgt het bekijken van de zogenaamde gedetecteerde punten. Dat maakt duidelijk of alle “hits” ook daadwerkelijk explosieven zijn. Dit werk kan en mag alleen een gespecialiseerd bedrijf doen.

Bodemonderzoek

Het bodemonderzoek is, op een enkele plek na, afgerond. Het onderzoek leverde op enkele plekjes wat asbest van dakplaten of puin met wat asfaltresten op. Een enkele keer is in de watergangen die we verondiepen wat verontreinigd slib aangetoond, en op een plaats wat Pfas. Al deze puinresten en verontreinigingen worden verwijderd zodat het gebied schoner wordt. De te volgen werkwijze wordt vooraf kortgesloten met de bevoegde instanties.

Terug naar hoofdpagina