Vanaf 19 februari bodem- en detectieonderzoek in Wijboschbroek


Adviesbureau Sweco gaat onderzoek uitvoeren op percelen en watergangen waar we voor het project Wijboschbroek van plan zijn om maatregelen te nemen. Het onderzoek vindt plaats ter voorbereiding op de uitvoering van het project in de periode van 19 februari tot en met 17 maart 2024.

Voor het onderzoek zijn medewerkers meerdere dagen in het veld bezig. Tijdens deze veldbezoeken brengen ze de bodemkwaliteit van de percelen en waterlopen (onderwaterbodem) in beeld. Hiervoor zetten ze enkele grondboren per perceel en per waterloop. Van de grond die naar boven komt wordt een monster genomen voor verder onderzoek. De overige grond gaat terug in het boorgat.

Daarnaast doen de medewerkers met een detectiekar op de percelen onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten. Dit zijn veelal overblijfselen van de oorlog in de bodem. Mochten die nog aanwezig zijn, is het van groot belang dat die voor aanvang van de werkzaamheden veilig en secuur worden opgeruimd.

Teug naar de hoofdpagina